pondelok 26. septembra 2011

AP 11-37 Panelmeter čítač

AP 11-37 Panelmeter čítač

Ukazovacie prístroje

AP 11-37 Panelmeter čítač je 5 miestny programovateľný prístroj na meranie prúdového signálu v závislosti na čase.
Vstupný signál: Procesné: 1 x prúdový signál (AI) Rozsah merania: 1 x 0 / 4 - 20 mA
Vstupný signál: Impulzné: 1 x impulzný (CI) Rozsah merania: 0 - 10 KHz
                                       :  úroveň komparátora Rozsah merania: LOW 3,9 V / 2,4 V
                                                                                                  HIGH 7,5 V/ 6 V
Napájanie: 80 - 253 VAC, 50 Hz
                 : 18 - 36 VDC / 18 - 36 VAC, 50 Hz
Zobrazenia: Displej: -9999 ~ 0 ~ 99999 (päťmiestny LED)
                    Farba displeja: zelená, žltá, červená
                    Výška znakov: 14 mm
                    Desatinná bodka: programovo nastaviteľná
                    Bargraf: 30 LED
                    Rozlíšenie podľa polohy desatinnej bodky
Pomocné napájanie: > 18 VDC @ 25 mA pre napájanie snímačov, max 40 mA
Výstupy: Kontaktné: 2x relé (prepínací kontakt 250 VAC, 2 A) alebo
                                4x relé (prepínací kontakt 250 VAC, 2 A)  
                Analógový: 13 bit D / A prevodník bez galvanického oddelenia alebo s ným
                                 prúdový 0 (4) - 20 mA, zaťažovací odpor max 400 Ω
                                 napäťový 0 - 10 V, zaťažovací odpor min. 10 kΩ
Komunikácia: RS485, MODBUS s galvanickým oddelením, obojsmerná komunikácia
                       RS232, MODBUS bez galvanického oddelenia
Pracovná teplota: 0 - 60 ° C
Krytie: IP 54 (čelný panel)
            IP 20 (svorkovnica)
AP 11-37 Panelmeter čítač je 5 miestny programovateľný prístroj na meranie prúdového signálu v závislosti na čase. Prístroj je riadený digitálnym signálovým procesorom s A / D prevodníkom.K ovládaniu prístroja slúžia klávesy na čelnom paneli alebo obslužný softvér, pomocou ktorého je možné nielen nastavovať všetky parametre, ale aj archivovať namerané hodnoty. Podmienkou je vybavenie prístroja komunikačnou linkou, varianty komunikačných liniek sú v objednávacom kóde. Obslužný softvér PAP je súčasťou štandardnej dodávky prístroja. Integrátor je vybavený trojfarebným displejom. Vizuálne zaujímavým prvkom je pomocný horizontálný bargraf. Vstupná časť prístroja je osadená unifkovaným prúdovým signál 0 / 4 - 20 mA a napäťovým 0/2-10 V. V objednávacom kóde prístroja existuje variant s analógovým výstupom. Analógový výstup je možné programovo priradiť k ľubovoľnému vstupu alebo k akčnému zásahu.Přístroj je vybavený štyrmi limitnými spínačmi, ktorých výstupy sú prepínacie kontakty relé. Limitné spínače môžu byť nastavené aj pre bezpečnostnú funkciu. Potom je nutné po zopnutí spínača vykonať jeho ručnú deaktiváciu. Pre komunikáciu integrátora s PC je možné využiť niektorú z ponúkaných variantov komunikačných liniek. V objednávacom kóde je komunikačná linka RS232 alebo RS485. Pre nadštandardné aplikácie je možné využiť obe komunikačné linky RS232 a RS485. Obe komunikačné linky pracujú s protokolom MODBUS. Komunikácia umožňuje nielen nastavenie parametrov a archiváciu dát, ale vzhľadom k možnosti adresovania jednotlivých panelmetrov je možné ju využiť aj na prepojenie väčšieho množstva prístrojov a následnému ovládaniu a riadeniu kompletných technologických liniek.
Dopyty na  http://marweb.sk
AP 11-37 Panelmeter čítač

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.