štvrtok 24. novembra 2011

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor

PRÍSTROJE

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor
Regulátor APOSYS 20 je kompaktný PID regulátor, určený na riadenie elektrických pohonov regulačných a zmiešavacích armatúr. Vstupná časť prístroja je osadená univerzálnym šestnáctibitovým prevodníkom s galvanickým oddelením,
ktorý umožňuje pripojiť na vstupnej svorky odporový snímač Pt100 alebo Ni1000, termočlánky J, K, E, T, R, S, B, N, unifikovaný prúdový alebo napäťový signál. Zvoliť typ
vstupného signálu možno v programovacom móde. Pre riadenie elektrických pohonov je k dispozícii spätná väzba (odporový vysielač, prúdový signál 4 20 mA alebo
napäťový signál 0 10V). Regulovať elektrický pohon možno spojito pomocou
analógového výstupu alebo pulzne pomocou výstupných relé. Prístroj je vybavený signalizáciou alarmu. Stav výstupu je indikovaný kontrolkami.Přístroj sa ovláda štyrmi tlačidlami na čelnom paneli alebo pomocou PC po komunikačnej linke (RS 232 alebo
RS 485). Regulátor je možné použiť na riadenie pohonov BELIMO, ZPA Nová Paka, EKOREX, Landis, Sauter, Johnson Controls, Honeywell, ZPA Pečky a ďalších. S pomocou pozicionér firmy Foxboro možno regulátorom riadiť aj pneumatické pohony

Dopyty na http://marweb.sk

APOSYS 20 Kompaktný mikroprocesorový regulátor


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.