nedeľa 22. apríla 2012

GC20 Detektory výbušných plynov

GC20 Detektory výbušných plynov

PRÍSTROJE  Detektory plynu
GC20 Detektory výbušných plynov typy GC20N a GC20K sú identické z elektronického hľadiska aj z hľadiska detekcie plynu. Líšia sa vyhotovením mechanického upevnenia na danom mieste.
GC20N je určený pre pripojenie pomocou skrutiek na určené miesto a predpokladajú sa jeho pravidelné kontroly na mieste.
GC20K je vhodný pre neprístupné miesta. Upevnenie sa vykonáva pomocou násuvného klipu a elektronické pripojenie je zaistené konektorom. Výstup z detektorov možno pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonomnej prevádzke použiť pre posilnenie výstupných signálov a zaistenia napájania napájací zdroj NZ23.
Detektor GC20N a GC20K používa pre detekciu plynu žhavený polovodičový senzor. Tieto senzory nie sú selektívne, reagujú pri prítomnosti akejkoľvek horľavej látky v ovzduší. Po pripojení napájacieho napätia, ktoré je signalizované zelenou kontrolkou, nie je senzor ešte nahriaty a začne prebiehať jeho zahrievanie. Po dobu, keď dosiahne pracovnú teplotu (cca 15 až 20 sec), zodpovedá odozva senzoru rovnakému stavu ako pri prítomnosti horľavého plynu. Výstupy detektoru sú po dobu žhavenia senzoru blokované - detektor nereaguje na prítomnosť plynu. Tento stav je signalizovaný žltou kontrolkou. Po nahriatí senzoru na zodpovedajúcu teplotu žltá kontrolka zhasne a detektor je pripravený k činnosti. Pri výskyte nastavenej koncentrácie plynu zmení príslušný výstup (podľa nastavenia príslušných prepínačov) svoj stav.
Dopyty na  http://marweb.sk
GC20 Detektory výbušných plynov
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.