štvrtok 17. mája 2012

PM 111 Digitálny tlakomer

PM 111 Digitálny tlakomer

TLAK Tlakomery

Priemyselné tlakomery PM 111 sú určené na meranie, digitálne zobrazenie okamžitej hodnoty tlaku meraného média a prípadne na jeho reguláciu. Vo všeobecnosti tlakomery PM 111 umožňujú meranie a zobrazovanie okamžitých hodnôt tlaku. Tlak je zobrazovaný spolu s fyzikálnou jednotkou na 8 miestnom alfanumerickom displeji a zároveň je prevádzaný na analógový výstup. Tlakomer môže byť vybavený štyrmi relé s nastaviteľnými limitnými úrovňami určenými na reguláciu, prípadne  indikáciu požadovanej hodnoty tlaku média. Signál od tlakového senzoru je v zosilňovači upravený a privedený na analógovo digitálny prevodník, spracovaný v mikroprocesore a následne zobrazený na displeji. Takto spracovaný signál je ďalej zosilňovaný vo výstupnom zosilňovači na štandardný výstup. U tlakomera vybaveného limitami, mikroprocesor ovláda až 4 výstupné relé. Pri zopnutí príslušného relé sa rozsvieti LED dióda na prednom paneli. Nastavenia zapínacích a vypínacích úrovní limít, ako aj ďalších parametrov a kalibrácia tlakomeru sú možné pomocou tlačidiel na prednom paneli. Ak nastane porucha senzoru, alebo iný poruchový stav, na displeji sa zobrazí nápis „EXTREME“. 

Dopyty na  http://marweb.sk 

PM 111 Digitálny tlakomer

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.