nedeľa 5. mája 2013

MaRweb.sk – Použitie snímačov tlaku a radarových hladinomerov vo farmaceutickom priemysle

MaRweb.sk – Použitie snímačov tlaku a radarových hladinomerov vo farmaceutickom priemysle 

TLAK Snímače relatívneho tlaku Snímače diferenčného tlaku Snímače a spínače tlaku
HLADINA Ponorné sondy hydrostatické Ultrazvukové meranie hladiny Vibračné meranie hladiny Radarové meranie hladiny Kapacitné meranie hladiny Plavákové spínače hladiny
Náročné prevádzkové podmienky farmaceutického priemyslu
Farmaceutický priemysel kladie veľké požiadavky na puzdrá snímačov, elektroniku a tiež snímacie prvky. Hygienické prevedenia a odolnosť proti čistenie sú dva základné požiadavky farmaceutického priemyslu. Plne automatické procesy (zahŕňajúce čistiace a sanitačné procesy CIP a SIP) vyžadujú presné a pokročilé metódy merania a vyspelú meraciu techniku. Pre prístroje od spoločnosti Vega Grieshaber KG to vzhľadom k tomu, že sú všetky komponenty navrhnuté podľa predpokladaných prevádzkových podmienok, nie je žiadny problém.
Bezpečnosť a spoľahlivosť
Dosiahnutie potrebnej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti je zabezpečené okrem iného možnosťou voľby verzií puzdra od plastového, cez hliníkové až po elektrolyticky leštené púzdro z nehrdzavejúcej ocele. Stupeň krytia je IP66, IP68 alebo až IP69K. Všetky snímače sú k dispozícii v iskrovo bezpečnej verzii (Ex ia) alebo v prevedení s pevným záverom (Ex d), a možno ich preto použiť v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Snímače je možné čistiť a sanitovať procesy CIP a SIP. Typ procesného pripojenia a tesniace materiály vyhovujú americkým nariadením FDA, 3-A i európskej norme EHEDG. K dispozícii je certifikát, že snímače zodpovedajú podmienkam príslušnej úrovne funkčnej bezpečnosti SIL podľa normy STN EN 61511.
Príklady použitia
Voda pre injekcie Voda pre injekcie (WFI, Water For Injection) je určená na výrobu liečiv, ktoré sa aplikujú parenterálne (mimo tráviaci systém), predovšetkým vo forme injekcií a infúzií, alebo sa používajú na výplachy. Vyrába sa z čistenej vody (PW, Purified Water) jej niekoľkonásobnou destiláciou. Pre to, aby sa zabránilo bakteriálnemu znečisteniu, je injekčná voda pri skladovaní v zásobníku kontinuálne udržiavaná v cirkulačnom obehu pri teplote 85 ° C a tlaku 0,3 MPa (3 bar). Všetky prvky, ktoré prídu s injekčnou vodou do styku, musia mať zaručené hygienické vlastnosti a musia odolávať procesom sanitácie.
Vegapuls 63  je radarový hladinomer, ktorý je vhodný špeciálne pre meranie výšky hladiny injekčnej vody v skladovacej nádrži. Bezkontaktné meranie nie je ovplyvňované tlakom alebo podtlakom. Čelné anténa hladinomeru Vegapuls 63 zároveň dovoľuje optimálne čistenie procesy CIP a SIP a zapuzdrenie antény do PTFE chráni snímač proti vode a vlhkosti.
Snímač tlaku Vegabar 74 je v kompaktnom prevedení as vysokým stupňom krytia. Možno ho preto inštalovať v prostredí, kde je vystavený čistenie pomocou parných trysiek a vysokotlakovou vodou.
Výroba enzýmov, proteínov a očkovacích látok v bioreaktoroch
Výroba liečiv často vyžaduje proces kultivácie obsahových buniek alebo mikroorganizmov v bioreaktoroch (fermentoroch). Všetky súčasti bioreaktorov, ktoré prichádzajú do styku s fermentovaným substrátom, musí byť sanitovatelné, pretože infekcia nežiaducimi mikroorganizmami vedie k znehodnoteniu produktu. Rýchlosť kultivácia buniek je riadená teplotou, privádzaním aeračného plynu a ovplyvňovaním kyslosti substrátu. Bioreaktory pracujú vo výbojkové režime, kedy je bioreaktor počas výroby jednej šarže produktu kompletne naplnený a po fermentácii opäť vyprázdnený, alebo v kontinuálnom režime, kedy je substrát postupne doplňovaný, popr. v semikontinuálním režime. Počas všetkých procesov sú nepretržite monitorované hladina a tlak v bioreaktora.
Optimálne vlastnosti pre meranie hladiny v týchto podmienkach opäť ponúkajú radarové hladinomery Vegapuls 63. Anténny systém môže byť jednoducho čistený a je odolný proti procesom SIP a CIP. Meranie neovplyvňujú zmeny hustoty produktu a jeho teploty.
Ideálnym riešením pre meranie tlaku v bioreaktoroch je snímač Vegabar 65 s hygienickou prírubou LA, opatrený membránou z 50μm hastelloye. Membrána je odolná proti chemickým cyklom čistenia a teplotným šokom pri sterilizácii.
Výroba mastí, krémov a gélov
Výroba farmaceutických mastí, krémov, gélov, pást a kataplazmat, súhrnne polotuhých prípravkov určených na aplikáciu na kožu alebo sliznice, je typický dávkový proces. Pri ukončení výroby každej šarže je nutné zariadenie vyčistiť, pretože vo farmácii sa jednotlivé šarže v žiadnom prípade nesmie zmiešať dohromady. Rovnako tak je potrebné starostlivé čistenie pri prechode na iný typ produktu. Počas miešania a výrobných procesov sa kontaminácii mikroorganizmami zabraňuje prekrytím produktu inertnými plynmi. Polotuhé prípravky sa dopravujú do plniacich staníc stlačeným vzduchom s tlakom približne 0,2 MPa (2 bar), ktorý musí byť tiež sterilné. Zariadenie v tomto type výroby musí odolávať teplotám do 145 ° C, podtlaku a umývacím prostriedkom.
Hydrostatický tlak pri meraní výšky hladiny a tiež pretlak sterilného vzduchu a inertných plynov sa určujú dvoma snímačmi tlaku Vegabar 65. Tieto snímače sú odolné proti teplotným šokom i vákuu. Pre detekciu polohy hladiny a vyprázdnenie zásobníka sú použité dva limitné vibračné spínače Vegaswing 61. Výhodou je ich nezávislosť na viskozite meraného média. Vďaka krátkym meracím vidličkám, s dĺžkou iba 40 mm, môže byť snímač inštalovaný priamo do potrubia. Hygienické pripojenie k zariadeniu zaručuje optimálnu možnosť čistenia. Sondy sú necitlivé na tvorbu nánosov, absolútne bezúdržbové a vysoko spoľahlivé.
Pena na hladine – žiadny problém pre hydrostatické meranie
Počas reakčných procesov vo farmácii niekedy vzniká na hladine produktov veľmi silná pena. Meranie polohy hladiny je potom ťažké. Spoľahlivou metódou v tomto prípade je meranie hydrostatického tlaku dvoma snímačmi .Výhodou sa dá využiť snímače Vegabar 61 , ktoré sú navyše použiteľné aj v extrémnych teplotách (-40 až +400 ° C) a vďaka chemicky odolným membránam dobre vzdorujú agresívnym látkam. V tlakovom zásobníku na obr 3 je jedným zo snímačov meraný celkový tlak, druhým tlak nad hladinou produktu – ich rozdiel je hydrostatický tlak; ďalej je inštalovaný limitný vibračný snímač Vegaswing 63.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.