piatok 12. júla 2013

MaRweb.sk – meracia techniky pre energetiku a teplárenstvo

MaRweb.sk – meracia techniky pre energetiku a teplárenstvo

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK PRÍSTROJE
MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a Regulácia poskytuje zákazníkom kompletný sortiment prístrojov pre najrôznejšie meranie.
Na monitorovanie výšky hladiny uhlia sa najlepšie osvedčili radarové hladinomery VEGAPULS 68. Tento systém meria v rozsahu až 75 m Pre stráženie havarijného maxima výšky hladiny sú vhodným riešením limitné rotačné spínače. Spoľahlivé a osvedčené sú robustné rotačné hladinové spínače Rotonivo RN 3000 v lanovom prevedení. Ich výhodou je prevádzka nezávislá na dielektrickej konštante, vodivosti či prašnosti materiálu v zásobníku. Limitné hladinové spínače nemeckej firmy UWT sú maximálne spoľahlivé. Uhlie sa pre zvýšenie účinnosti spaľovania melie na prach. Do rozomletého uhlia sa pre zníženie emisií oxidov síry pridáva vápenec. Ďalej sú dve možnosti: rozomleté ​​uhlie sa ihneď spaľuje, alebo sa premiestňuje do medzi-zásobníka, kde výšku jeho zaplnenia často meria ultrazvukovej alebo radarové hladinomery. Zákazník má možnosť zvoliť si také riešenie, ktoré vyhovuje práve jeho podmienkam i požiadavkám. Pre meranie polohy hladiny rozomletého uhlia je vhodný napr radarový hladinomer VEGAPULS 68, pracujúci na frekvencii 26 GHz (K-band technológia). Je to špičkový prístroj, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre sypké, jemné a veľmi prašné materiály. Vrstva uhlie sa premiestňuje pod kotol alebo medzi zásobníkmi na rošt. Uhlie horí a vzniká teplo, ktoré ohrieva vodu v rúrkach a mení ju na paru.


 V roku 2004 spoločnosť Vega Grieshaber KG predstavila radarový hladinomer Vegapuls 68, prvý radarový hladinomer špeciálne vyvinutý pre meranie hladiny sypkých materiálov. Merací rozsah do 75 ma široký rozsah prevádzkových teplôt do 450 ° C – to sú nové parametre dôležité pre meranie hladiny sypkých materiálov a znamenajú nový trend v tomto odbore. V februári 2013, takmer 9 rokov od predstavenia snímača VEGAPULS 68, prvého radarového hladinomeru špeciálne vyvinutého pre meranie sypkých a prašných materiálov, bolo celosvetovo predaných 100.000 týchto snímačov. V tomto súčte sú uvedené radarové hladinomery VEGAPULS 67, VEGAPULS SR 68 a VEGAPULS 68. Radarovým hladinomerom s poradovým číslom 100.000 bol hladinomer VEGAPULS SR 68 pre zákazníka vo Švajčiarsku, spoločnosť Bühler AG, tento hladinomer je použitý na cementové silo s výškou 25 m. Základním radarovým hladinomerom pre meranie sypkých materiálov je hladinomer Vegapuls 67 zaplnila spoločnosť zostávajúcu medzeru na trhu v oblasti štandardného merania sypkých materiálov. Hladinomer Vegapuls 67 našiel uplatnenie v úlohách, kde je potrebné dbať na hospodárnosť alebo kde doteraz boli používané ultrazvukové hladinomery. Tento snímač je vhodný pre meranie v silách strednej veľkosti s výškou do 15 m.


 V elektrárňach a teplárňach, kde sa kúri mazutom, býva meraná hladina skladovaného vykurovacieho oleja ultrazvukovými hladinomery alebo radarovými hladinomery VEGAPULS 60. Tam, kde sa súčasne vyrába aj elektrická energia, sa para dopravuje do parogenerátora. Množstvo pary a množstvo dodaného tepla meria robustný snímača tlakovej diferencie VEGADIF 65. Použitá voda – kondenzát – je dopravovaná do čističky. Tu sa stráži hladina kondenzátu v jímkach a ďalej je meraný prietok za čističkou. Pre stanovenej otvorené kanály je zákazníkom k dispozícii aj cenovo výhodná súprava. Skladá sa z Parshallova merného žľabu, ultrazvukovej sondy VEGASON 61 alebo radarového hladinomery VEGAPULS 61 a procesorové jednotky VEGAMET 391. Umožňuje presné, spoľahlivé a bezúdržbové meranie prietoku sa sumarizáciou pretečeného množstva, ktoré vyhovuje zákonu o odpadových vodách. Snímač sa však uplatňuje nielen v oblasti meranie odpadových vôd.


Záver
Predstavené hladinomery a hladinové spínače najrôznejších typov dodáva spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a reguláciám. Ide iba o krátky zoznam zo sortimentu spoločnosti. Všetky dodávané prístroje vyhovujú príslušným českým i európskym normám.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.