streda 12. decembra 2018

P1S Prevodníky činného výkonu

P1S Prevodníky činného výkonu 

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

Prevodník činného výkonu P1S

P1S jednosystémový pre jednofázovú sieť
P1S4W jednosystémový pre 3f štvorvodičovú vyváženú sieť
P1S3W jednosystémový pre 3f trojvodičovú symetrickú vyváženú sieť (umelé zapojenie)
Prevodníky prevádza činný výkon meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka sú meracie prúdové transformátory a napäťové deliče. Prispôsobujú úroveň vstupných signálov na spracovanie v analógovej násobičce. Výstupný signál úmerný okamžitému výkonu na vstupe je po filtrácii a galvanickom oddelení privedený na výstupný zosilňovač. Výstupný zosilňovač generuje jednosmerný prúdový alebo napäťový signál vhodný na ďalšie spracovanie v riadiacom systéme a na vyhodnotenie. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti iv prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti preťaženiu.  

 

P1S Prevodníky činného výkonu

 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom
U3120 Datalogger je určený pre záznam teploty a vlhkosti. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje možno kedykoľvek preniesť do počítača cez rozhranie USB-C. V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky. Záznamník obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Varianty:
U3120 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%
U3121
- externá sonda -30 až +105°C a vlhkosť 0 až 100%
U3631 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, externé čidlo -90 až +260°C a vlhkosť 0 až 100%
U4130 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%, atm.tlak 600 až 1100hPa
Technické dáta:
Meraná veličina:  teplota a vlhkosť
Typ konštrukcie:  priestorový
Rozsah teploty:  -20 až +60°C
Presnosť merania teploty ±0.4°C
Rozsah vlhkosti:   0 až 100%
Presnosť meranie vlhkosti  ±1,8 %RV
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 1s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov nastaviteľný od 1s, 10s, 60s
Celková kapacita pamäte 500 000 hodnôt teploty (v necyklickom zázname), 350 000 hodnôt (v cyklickom zázname)
Napájanie Lítiová batéria 3,6V, rozmer AA
Krytie: IP67

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

 

pondelok 3. decembra 2018

U0110 záznamník teploty s vnútorným čidlom

U0110 záznamník teploty s vnútorným čidlom

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

U0110 Datalogger je určený pre záznam teploty. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje možno kedykoľvek preniesť do počítača cez rozhranie USB-C. V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky. Záznamník obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Varianty:
U0110 - vnútorné čidlo -20 až +60°C
U0111
- jednokanálový teplomer  -90 až +260°C
U0121 - dvojkanálový teplomer -90 až +260°C
U0122 - vnútorné čidlo -20 až +60°C + vonkajšie čidlo -90 až +260°C
U0141 - Štvorkanálový teplomer -90 až +260°C

Technické dáta:
Meraná veličina:  teplota
Rozsah teploty:  -20 až +60°C
Presnosť merania teploty ±0.4°C
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 1s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov nastaviteľný od 1s, 10s, 60s
Celková kapacita pamäte 500 000 hodnôt teploty (v necyklickom zázname), 350 000 hodnôt (v cyklickom zázname)
Napájanie Lítiová batéria 3,6V, rozmer AA
Krytie: IP67

 
U0110 záznamník teploty s vnútorným čidlom

 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 12. novembra 2018

INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice

INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice
Použitie
* prevod signálu odporového snímača Pt100 na unifikovaný výstupný signál 4 20mA
* určený na zabudovanie do hlavice typu B podľa DIN 43729
* možnosť zabudovania do inej skrine s požadovaným krytím

INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 18. októbra 2018

INPAL 400 Prevodník dvojvodičový

INPAL 400 Prevodník dvojvodičový

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

INPAL 400 Prevodník dvojvodičový
k prevodu signálu odporových a termoelektrických snímačov teploty na unifikovaný výstupný signál 4 20 mA, 20 4 mA alebo signál digitálny (prevodník s HART protokolom)
Výhody
prevedenie s galvanickým oddelením av iskrovo
   bezpečnom prevedení
možnosť komunikácie s PC
spracovanie signálov rôznych čidiel 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 17. októbra 2018

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník komunikácií s galvanickým oddelením  P5320 slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový linearizovaný výstupný signál prúdovej slučky 4 až 20mA. Umožňuje použitie až dvoch čidiel, ktorých signál spracuje preddefinovanými matematickými operáciami do jedného analógového výstupu. Digitálny výstup obsahuje až 4 rôzne namerané veličiny. Prevodník v prevedení H1x je určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729, prevodník v prevedení L1x je určený k inštalácii na lištu TS 35 podľa DIN. Popis * Univerzálny vstup so širokým vstupným rozsahom merania (2,5 až 25000 Ohm, -200 až 2200mV) * Presnosť až 0,05% s prestaviteľnosťou 0,1 až 100% základného rozsahu * Zvýšená elektrická pevnosť galvanického oddelenia (4kV) * Univerzálny vstup pre jedno alebo dve čidla * Prestavenie počítačom pomocou programu HART WinCom a štandardného HART modemu alebo pomocou ručného konfigurátora HART Conf * Funkcie pre spracovanie signálu z dvoch snímačov (rozdiel, priemer, zálohovanie). * Funkcia THERMO-VOLTAGE Suppression pre elimináciu termonapětí odporových čidiel * Funkcia BREAK-PREVENTION pre prevenciu prerušenia termočlánku
P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 1. októbra 2018

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP Prevodníky P531x slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový výstupný signál 4 až 20mA.Prevodník v prevedení H1x je určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729. Prevodníky P5310 nemajú galvanicky oddelený vstup a výstup, sú vhodné pre odporové snímače teploty a jednoduché systémy. Prevodníky P5311 obsahujú galvanické oddelenie vstupu a výstupu, sú vhodné aj pre aplikácie s mnohými meracími miestami a pre termočlánky. Popis
* Prevodník P5310 H11 NR - Lacný programovateľný prevodník s komunikáciou LHP (bez galvanického oddelenia) * Prevedenie: do hlavice B podľa DIN, len pre odporová čidla (kódy R01 až R04, R11 až R15) * Požiadavka na nastavenie: bez požiadavky na nastavenie rozsahu a vstupu (prednastavené - C2 R11 RL 0 ° C RH 100 ° C ECH) * Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporová i termoelektrická snímača. * Prúdový unifikovaný výstupný signál 4 až 20 mA s linearizácie. * Prestavenie počítačom pomocou programu LHPWinCom a štandardného HART ® modemu alebo pomocou ručného konfigurátora LHPConf (HART ® Conf).


Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia