štvrtok 14. marca 2019

TM 102 Digitálny kontaktný teplomer

TM 102 Digitálny kontaktný teplomer

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

TM102 digitálny kontaktný teplomer je určený na zobrazovanie okamžitej hodnoty teploty meraného média na LED displeji.Teplomer môže byť vybavený až štyrmi relé s nastaviteľnými limitnými úrovňami. Ich začlenenie do riadiacich systémov umožňuje unifikovaný analógový výstup prípadne sériová linka.
Technické údaje:
- Zobrazovanie teploty na LED displeji
- Možnosť nastavenie všetkých parametrov teplomeru pomocou tlačítok
- Možnosť prestavenia rozsahu a kalibrácie teplomeru
- Výber presnosti až do 0,25%
- Až 4 nastaviteľné kontakty
- Výber z rôznych analógových výstupov
- Možnosť komunikácie pomocou komunikačnej linky RS232, RS485, Bluetooth, XBee
TM 102 Digitálny kontaktný teplomer

 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 4. marca 2019

BAT Batériový teplomer

BAT Batériový teplomer

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

BAT Priemyselné batériové teplomery sú určené na meranie a zobrazenie teploty. Batériové teplomery BAT nájdu využitie všade tam kde ich nie je možné napájať zo zdroja napätia, prípadne vo všetkých prenosných prístrojoch na meranie teploty. Teplomery môžu byť vybavené pamäťovým modulom (datalogerom ), ktorý umožňuje periodický záznam meranej teploty. K teplomeru je možné dodať programové vybavenie, určené pre PC.
Technické údaje:
- Napájanie pomocou monočlánkov typu AAA
- Zobrazovanie teploty na alfanumerickom displeji
- Možnosť voľby jednotky zobrazovanej na displeji
- Možnosť nastavenie všetkých parametrov aj záznamníka pomocou tlačítok
- Výber presnosti až do 0,1%
- Pamäťový modul na záznam meranej teploty
- Možnosť komunikácie pomocou komunikačnej linky RS232, RS485, Bluetooth, XBee
BAT Batériový teplomer

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 21. februára 2019

PT-011 až PT-042 prevodníkov pre odporové a termoelektrické snímače

PT-011 až PT-042 prevodníkov pre odporové a termoelektrické snímače

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PT-011 PT-042  rad programovateľných prevodníkov pre odporové a termoelektrické čidla.Vstupný odporový alebo napäťový signál je A / D prevodníkom prevedený na číslicový signál. Podľa zadaného rozsahu, tlmenie a linearizujúce krivky je potom mikroprocesorom vypočítaný a nastavený výstupný prúd. Rad prevodníkov PT-011 PT-042 slúži podľa typu a prevedenia k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty na linearizovaný prúdový signál 4 20mA. Prevodníky možno vďaka malým rozmerom inštalovať buď do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN alebo na lištu TS35 podľa DIN.Možno nahradiť novšími typmi (P5310, P5311, 4100, 4222, 5335, 6335, P5102, P5201, ...)
Prevodníky typy:
PT-011, PT-020, PT-021, PT-022 prevodník odporový z čidla Pt100 alebo odporového vysielača (0 až 315W) alebo odporový z čidla Pt1000 (0 až 3150 W) po dohode
PT-031 prevodník napäťový signál termočlánku 0 až 50mV
PT-040, PT-041, PT-042 prevodník napäťový signál termočlánku 0 až 50mV
odporový signál kompenzačného čidla Ni1000 (-30 až 150 ° C) podľa DIN 43760


 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 8. januára 2019

P2S, P3S Prevodníky činného výkonu

P2S, P3S Prevodníky činného výkonu

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

Prevodník činného výkonu P2S a P3S
P2S dvojsystémový (Áronove zapojenie) pre trojvodičovú sieť
P3S trojsystémový pre štvorvodičovú sieťPrevodníky prevádza činný výkon meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka sú meracie prúdové transformátory a napäťové deliče. Prispôsobujú úroveň vstupných signálov na spracovanie v analógovej násobičce. Výstupný signál úmerný okamžitému výkonu na vstupe je po filtrácii a galvanickom oddelení privedený na výstupný zosilňovač. Výstupný zosilňovač generuje jednosmerný prúdový alebo napäťový signál vhodný na ďalšie spracovanie v riadiacom systéme a na vyhodnotenie. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti iv prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti přetížení.Převodník spracúva široký rozsah frekvencií a je ho možné použiť iv prípade skreslených priebehov vstupného signálu. Pri meraní v sieti 50Hz spracováva aj signály dvadsiatej harmonické základného signálu. Popis: - Činný výkon v striedavej sieti - Napájanie 24V DC alebo 230V AC - Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz - Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef - Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty - Presnosť prevodu - Malé rozmery - Montáž na lištu DIN 35

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

U3121 záznamník teploty a vlhkosti s externou sondou

U3121 záznamník teploty a vlhkosti s externou sondou

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY


U3121 Datalogger je určený pre záznam teploty a vlhkosti. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje možno kedykoľvek preniesť do počítača cez rozhranie USB-C. V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky. Záznamník obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Varianty:
U3120 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%
U3121
- externá sonda -30 až +105°C a vlhkosť 0 až 100%
U3631 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, externé čidlo -90 až +260°C a vlhkosť 0 až 100%
U4130 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%, atm.tlak 600 až 1100hPa

Technické dáta:
Meraná veličina:  teplota a vlhkosť
Typ konštrukcie:  externé sondy
Rozsah teploty:  -30 až +105°C
Presnosť merania teploty ±0.4°C
Rozsah vlhkosti:   0 až 100%
Presnosť meranie vlhkosti  ±1,8%RV
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 1s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov nastaviteľný od 1s, 10s, 60s
Celková kapacita pamäte 500 000 hodnôt teploty (v necyklickom zázname), 350 000 hodnôt (v cyklickom zázname)
Napájanie AA Lítiová batéria 3,6V
Krytie: IP67
U3121 záznamník teploty a vlhkosti s externou sondou

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 12. decembra 2018

P1S Prevodníky činného výkonu

P1S Prevodníky činného výkonu 

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

Prevodník činného výkonu P1S

P1S jednosystémový pre jednofázovú sieť
P1S4W jednosystémový pre 3f štvorvodičovú vyváženú sieť
P1S3W jednosystémový pre 3f trojvodičovú symetrickú vyváženú sieť (umelé zapojenie)
Prevodníky prevádza činný výkon meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka sú meracie prúdové transformátory a napäťové deliče. Prispôsobujú úroveň vstupných signálov na spracovanie v analógovej násobičce. Výstupný signál úmerný okamžitému výkonu na vstupe je po filtrácii a galvanickom oddelení privedený na výstupný zosilňovač. Výstupný zosilňovač generuje jednosmerný prúdový alebo napäťový signál vhodný na ďalšie spracovanie v riadiacom systéme a na vyhodnotenie. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti iv prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti preťaženiu.  

 

P1S Prevodníky činného výkonu

 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom
U3120 Datalogger je určený pre záznam teploty a vlhkosti. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje možno kedykoľvek preniesť do počítača cez rozhranie USB-C. V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky. Záznamník obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Varianty:
U3120 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%
U3121
- externá sonda -30 až +105°C a vlhkosť 0 až 100%
U3631 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, externé čidlo -90 až +260°C a vlhkosť 0 až 100%
U4130 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%, atm.tlak 600 až 1100hPa
Technické dáta:
Meraná veličina:  teplota a vlhkosť
Typ konštrukcie:  priestorový
Rozsah teploty:  -20 až +60°C
Presnosť merania teploty ±0.4°C
Rozsah vlhkosti:   0 až 100%
Presnosť meranie vlhkosti  ±1,8 %RV
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 1s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov nastaviteľný od 1s, 10s, 60s
Celková kapacita pamäte 500 000 hodnôt teploty (v necyklickom zázname), 350 000 hodnôt (v cyklickom zázname)
Napájanie Lítiová batéria 3,6V, rozmer AA
Krytie: IP67

U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnútorným čidlom

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia