piatok 29. júna 2018

AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

AC24R prevodník AC napätia a prúdu prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na napätie vhodné na ďalšie spracovanie.
AC24R meranie efektívnej TRMS hodnoty
AC24SR meranie strednej hodnoty sinus signálu
        - napájanie po výstupnej slučke 4..20mA
        - frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
        - menovité impulzné napätie Uni: 8kV
        - skúšobné napätie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
        - merací rozsah 0-120% menovitej vstupnej hodnoty
        - presnosť prevodu <0,5%
        - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155
AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 27. júna 2018

PX24R prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

PX24R prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

PX24R prevodník DC napätia a prúdu slúži na meranie jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov koľajových vozidiel. Vstupný DC signál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný signál 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.
PX24R napájanie po prúdovej slučke / výstup: 4..20mA
PXNR napájanie (16-300V DC / 90-250V AC) / výstup: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.
        - napájanie po výstupnej slučke 4..20mA
        - meria a oddeľuje vstupné DC prúdové alebo napäťové signály
        - priame meranie prúdu až do ±10A DC, napätia do ±1500V DC
        - menovité impulzné napätie Uni: 8kV
        - časová konštanta 1ms, na želanie až 300ms
        - výstup: 4..20mA
        - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155

PX24R prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 23. mája 2018

PXNR prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

PXNR prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

PXNR prevodník DC napätia a prúdu slúži na meranie jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov koľajových vozidiel. Vstupný DC signál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný signál 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.
PX24R napájanie po prúdovej slučke / výstup: 4..20mA
PXNR napájanie (16-300V DC / 90-250V AC) / výstup: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V.
        - pomocné napájanie v 19-3000V DC / 90-250V AC
        - meria a oddeľuje vstupné DC prúdové alebo napäťové signály
        - priame meranie prúdu až do ±10A DC, napätia do ±1500V DC
        - menovité impulzné napätie Uni: 8kV
        - časová konštanta 1ms, na želanie až 300ms
        - výstup: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..±10V
        - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155
PXNR prevodník DC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 22. mája 2018

PX310R prevodník RTD,TC pre koľajové vozidla

PX310R prevodník RTD,TC pre koľajové vozidla

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

PX310R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla a prevádza signál:
        - z ľubovoľného termočlánku s linearizáciou a internou kompenzáciou studeného konca
        - z RTD, odporového vysielača alebo potenciometra
        - NTC, KTY
        - menovité impulzné napätie Uni: 6kV
        - užívateľská konfigurácia prevodníka adaptérom AY-USB
        - napájanie po prúdovej slučke
        - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155
Výstupný signál: 4-20mA
Príklady objednávok:
PX310/R.A, Tc „J“ 0..800°C / 4-20mA
PX310/R.A, Pt100 2W 0..60°C / 4-20mA
PX310/R.C, Pot 0..1kW / 4-20mA

PX310R prevodník RTD,TC pre koľajové vozidla

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

piatok 18. mája 2018

PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla

PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla s galvanickým oddelením 400Vef vstup - výstup a prevádza signál:
        - z ľubovoľného termočlánku s linearizáciou a internou kompenzáciou studeného konca
        - z RTD, odporového vysielača alebo potenciometra
        - NTC, KTY
        - pomocné napájanie v širokom rozsahu 19-3000V DC a 90-250V AC
        - užívateľská konfigurácia prevodníka adaptérom AY-USB (AX-USB)
        - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155
Výstupný signál: 0-20mA / 4-20mA / 0-10V

PXN30R rozdelenie typov:
PXN30R.A: termočlánky: J, K, T, B, L, S, F, E, N, R, C, D, G, U, M
                   Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500
                   Ni100, Ni1000 TKR 5000 alebo 6180ppm / K (-60..180/250°C)
                   OV 0..320Ω, 0..2800Ω
PXN30R.B: Potenciometer 0 ..11kΩ
PXN30R.C: RTD 4w, NTC..

 
PXN30R prevodník RTD,TC a DC signálov pre koľajové vozidla

 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 15. mája 2018

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART
Linearizované meranie teploty s Pt100 .. Pt1000, Ni100 .. Ni1000 alebo termoelektrickým snímačom.Prevod lineárnej odporovej odchýlky na štandardné analógové signály,prúdový signál napríklad z čidiel ventilov alebo odporových snímačov.Zosilnenie bipolárneho mV signálu na štandardné 4 až 20 mA prúdové signály.Pripojenie až 15 prevodníkov na digitálne 2-drôtový signál s komunikáciou HART.
Technické parametre prevodníka P5335-A do hlavice:
Verzia: štandardná verzia, ATEX (Ex) II 3 GD
Galvanické oddelenie: 1,5 kVST
Presnosť: 0,05%
Výstup: 4 až 20 mA
Vstup:
        * Pre Pt100, Pt1000, Ni100, lineárny odpor
        * Alebo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, mV
Komunikácia: pomocou protokolu HART
Pre montáž: do hlavice typu B podľa DIN

PRETOP 5335 Dvojvodičový prevodník do hlavice B s protokolom HART


Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 14. mája 2018

PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník

PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

Prevodník PRETOP 5333 do hlavice pre odporové snímače teploty na meranie teploty s Pt100 .. Pt1000, Ni100 ... Ni1000. Prevádza lineárne zmenu odporu na štandardný analógový prúdový signál, napríklad z ventilov alebo odporových snímačov hladiny.
Technické údaje:
* Vstup pre Pt100, Pt1000, Ni100 alebo lineárne odpor.
* Presnosť 0,1%.
* Výstup 4 až 20 mA.
* Trojvodičové zapojenie.
* Programovateľný výstup pri poruche snímača.
* Pre montáž do hlavice typu B podľa DIN.

PRetop 5333 programovateľný dvojvodičový prevodník


Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia