štvrtok 27. novembra 2014

PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PP210, PP212 Programovatelný převodník RTD, odporu a termonapětí
Modul slúži k lineárnemu prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového vysielača alebo potenciometra zapojeného trojvodičové, termočlánku alebo termistora zapojeného dvojvodičovo na unifikovaný výstupný signál 4-20mA.Prevodník je schopný spracovať tiež všetky štandardné termočlánkové signály s kompenzáciou teploty studeného konca termočlánku v mieste prevodníka, alebo s externou kompenzáciou studeného konca prídavným snímačom Pt100 a tým ušetriť drahé termočlánkové vedení.Převodník nemá galvanické oddelenie vstupu a výstupu.U dvojitého prevodníku PP212 (dva nezávislé prevodníky) sú kanály medzi sebou oddelené pevnosťou> 1kV.- Prevodník bez galvanického oddelenia prevádza signál z RTD, odporového vysielača alebo termočlánku na unifikovaný výstupný signál 4-20mA - Jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (adaptér sa pripája do konektora USB). - Napájanie 8. .30 V po výstupnom signálu 4-20mA. - Prevedenie na lištu DIN 35. 
PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 11. novembra 2014

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvouvodičový převodník Pt100, odporu a termonapětí Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru ("PP"), odporového vysielača ("PO") alebo termočlánku ("PQ") na unifikovaný výstupný signál 4-20mA.Odporové
snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou.
Popis:
* napájanie 12. .. 34V po výstupnom signálu 4-20mA, ľubovoľná polarita
* presnosť prevodu <0,3%
* prevedenie na lištu DIN (škatuľka TIP-TI21)
* nízka cena


PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia