sobota 23. novembra 2013

INAP 901 Napájací zdroj

INAP 901 Napájací zdroj 

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Napájacie zdroje TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

INAP 901 Napájací zdroj pre napájanie dvojvodičových prevodníkov.INAP 901 Napájací zdroj
     * pre napájanie dvojvodičových prevodníkov
     * pre galvanické oddelenie signálov
     * pre prevod unifikovaných prúdových signálov z prístrojov inštalovaných iv prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (prevedenie Ex i - 901 000 10x)
     * ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Zb. o systéme kvality pri vykonávaní a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností ao zabezpečovania kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried
.

INAP 901 Napájací zdroj
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 13. novembra 2013

MaRweb.sk využitie produktov Comet vo všetkých odvetviach

MaRweb.sk využitie produktov Comet vo všetkých odvetviach

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE   TLAK  ARMATÚRY   PRÍSTROJE
MERANIE TEPLA A PRIETOKU  HLADINA  DATALOGERY

Spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a Regulácia je dlhoročným obchodným a technickým partnerom významného českého výrobcu prístrojovej techniky, firmy COMET SYSTEM. Výrobky spoločnosti COMET SYSTEM využívame pre priame meranie, záznam, dozor a prípadne aj riadenie technologických veličín s prevahou aplikácií v oblasti merania základných parametrov mikroklímy. Ponúkame kvalifikované poradenstvo podložené mnohoročnými skúsenosťami pri výbere vhodného meracieho zariadenia pre Vašu konkrétnu aplikáciu. Vybrané prístroja COMET SYSTEM je možné jednoducho zakúpiť na našom webe  www.marweb.sk

Záznamníky a snímače pre malé prevádzky a domácnosti
Pre menšie lekárenské a potravinárske prevádzky a laboratória, bytové družstvá, špeciálne aplikácie s menším počtom meraných veličín ponúkame:
Dataloggery (záznamníky) rôznych veličín, snímače a regulátory teploty ,vlhkosti ,tlaku a CO2.
Jednoduché, nenákladné riešenia merania niekoľkých parametrov (teplota, tlak, relatívna vlhkosť, CO2, napätie, prúd, logický stav, čítač). Pri kritických aplikácií (napr. dozor teploty v niekoľkých chladničkách) možnosť doplnenia dataloggeru modemom pre zasielanie informácií o prekročení povolených limitných hodnôt formou SMS správ.


Dataloggeryethernetové snímače pre zdravotníctvo a laboratóriá, sklady potravín
Pre sklady a distribúciu liečiv a zdravotníckeho materiálu, nemocničné laboratóriá, lekárne, krvné banky, potravinárske prevádzky, sklady a mraziarne ponúkame:
Rozsiahlejšie prevádzky tohto typu vyžadujú väčšinou riešenia postavené na využitie viackanálových meracích ústrední (MS6, MS55) s vhodnými typmi snímačov. Ďalšou možnosťou je použitie ethernetových snímačov prepojených po LAN na PC (server) s aplikačným softvérom.
Monitorovacie a dozorné systémy pre tieto aplikácie navrhujeme pre prácu v trvalej prevádzke so zálohovaným napájaním tak, aby aj v prípade výpadku hlavného zdroja napájania bola plne zabezpečená funkcia celého systému vrátane snímačov a odosielanie alarmových správ o prekročení nastavených limitných hodnôt meraných veličín. Systémy dodávame s predvolenou kalibráciou akreditovaného laboratória.

T-Print registračný teplomer so zabudovanou tlačiarňou na monitorovanie v priebehu dopravy
Pre prepravu liečiv, zdravotníckeho materiálu a potravín ponúkame:
Dataloggery pre záznam teplôt z jedného alebo viacerých teplotných snímačov, špeciálne teplomery s vstavanou tlačiarňou T-Print a GPRS pripojením.
Teplotné sondy alebo priamo dataloggery umiestnené do prepravných boxov. Špeciálne dvojkanálové systémy teplomeru s tlačiarňou a GSM modemom umiestnené do kabíny vodiča. Teploty merané v prepravnom priestore vozidla sú archivované a prístroj upozorní formou SMS správy na prekročenie limitných stavov. Vodič môže na mieste vytlačiť záznam merania teplôt počas prepravy. Cez GPRS pripojenie možno vzdialene čítať uložené dáta v teplomere, prípadne teplomer konfigurovať.

Snímače PoE, záznamníky a regulátory v priemysle a vývoji
Pre strojárenské a chemické prevádzky , špeciálne samostatné technologické celky , výskumné a testovacie laboratóriá ponúkame :
Viackanálové meracie ústredne ( MS6 , MS55 ) , snímače neelektrických veličín , dataloggery a regulátory , ethernetové snímače a iné snímače .
Dlhodobé on – line monitorovanie rôznych technologických veličín pri výrobe s dôrazom na dohľad nad dodržiavaním stanovených parametrov ( napr. časový priebeh a hodnota teplôt v peciach pre plastovú povrchovú úpravu plechov ) . Komplexné systémy vo výrobe a výskumných laboratóriách vybavenej často veľmi špeciálnymi senzormi technologických veličín pre kontrolu a prípadne reguláciu samostatných technologických celkov . Využívame unikátny variability vstupov meracích ústrední MS6 a MS55 , ktoré umožňujú aj napájanie vybraných typov snímačov . Príkladom môže byť meranie , záznam a indikácia prekročenia limitných hodnôt teploty potrubia pri prietoku chladiacej kvapaliny pre lisy plastov.

Loggery, Commetresnímače ethernetové pre serverovne a dátové centrá
Pre dátové centrá, webhostingové spoločnosti, poskytovateľov služieb Cloud, firmy s vlastnými serverovými a technickými miestnosťami s rozvádzači pre uloženie IT a non IT technológií ponúkame:
Dataloggery, ethernetové snímače a regulátory, meracie ústredne v rackovom prevedení pre 19 “rozvádzače so servermi, diskovými poľami, výkonnými routery a ďalšími prvkami IT zariadení.
Trvalé monitorovaní, záznam, dozor a prípadne aj regulácia teplotných a vlhkostných parametrov špeciálnych technológií prístrojmi mechanicky a softvérovo prispôsobenými týmto aplikáciám.


Commetre, dataloggery a snímače teploty a vlhkosti pre archívy a múzea
Pre múzeá , galérie , archívy , hrady a zámky v správe NPU ponúkame :
Ručné prístroje (Commetre) , dataloggery alebo snímače PoE aj meracie systémy s ústredňami pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu .
Autonómne , dlhodobé merania parametrov mikroklímy vo výstavných priestoroch , expozíciách a depozitároch , kde nie je prevádzkovaný žiadny centrálny systém úpravy parametrov vzduchu . V týchto prípadoch sú vhodnou voľbou loggery teploty a vlhkosti vzduchu napr S3120 alebo S3121, P8510T3610T6340.V depozitároch s väčším počtom meraných bodov , kde nevadí inštalácia kabeláže v lištách navrhujeme jednoduché systémy s centrálnou stanicou MS6D a sadou snímačov teplota / vlhkosť . V tomto prípade je potom možné využiť možnosti nastavenia medzných hodnôt meraných veličín a doplniť systém aj hraničné funkcie . Optimálne je tiež možnosť vzdialenej správy systému merania v prípade málo navštevovaných externých depozitárnych objektov.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

sobota 9. novembra 2013

INAP 16 Napájací zdroj 119 16

INAP 16 Napájací zdroj 119 16

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Napájacie zdroje TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

INAPE 16 Napájacie zdroj 11916 pre napájanie prevodníkov v dvoch, a štvorvodičové zapojenie, napríklad snímačov teploty, tlaku, tlakovej diferencie a ďalších zariadení
* pre napájanie jedného prístroja
* do prostredia, kde je vyžadovaná seizmická odolnosť 1 Hz 33 Hz a zrýchlenie 3g, výrobky pre toto použitie spĺňajú požiadavky normy ČSN IEC 980 pre overenie seizmické spôsobilosti elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární.


INAP 16 Napájací zdroj 119 16 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 6. novembra 2013

NZ124 sieťové zdroje napätia

NZ124 sieťové zdroje napätia 

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Napájacie zdroje TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Sieťové zdroje napatia  NZ 124 a NZ 224  určené pre napájanie prevodníkov, galvanických oddeľovacích jednotiek, stonkových teplomerov spřevodníkem a iných zariadení v priemysle. Montuje sa dorozvaděčů na štandardnú lištu pre elektrické inštalácie DIN 35.

NZ124 sieťové zdroje napätia

 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

nedeľa 3. novembra 2013

NZ224 sieťové zdroje napatia

NZ224 sieťové zdroje napatia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Napájacie zdroje TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Sieťové zdroje napatia  NZ 124 a NZ 224 Zdroje jsou určeny pro napájení prevodníkov, galvanických oddelovacích jednotiek, stonkových teplomerov s prevodníkom a iných zariadení v priemysle. Montuje se do rozvádzačov na štandardnú lištu pre elektrické inštalácie DIN 35. Napájací zdroj pre prevodník a snímač teploty.

NZ224 sieťové zdroje napatia 
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia