piatok 9. augusta 2019

ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070

ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070 bez prevodníka a s prevodníkom 4 až 20mA.ModuTEMP70 vyrobené na báze výmenných meracích vložiek s minerálnou izoláciou, sú určené pre presné diaľkové meranie a reguláciu teploty kvapalných i plynných médií.
* Meracie odpor 1x / 2x Pt100, termočlánok 1x / 2x "J", "K".
* Merací rozsah -50 až +600°C Pt100 -200 až +800°C "J", - 200 až +1100°C "K".
* Trieda presnosti A, B podľa IEC 751 (EN 60751), 1, 2 podľa IEC 584-2 (EN 60584-2).
* Materiál stonky meracie vložky nerezová oceľ 17248 (1.4541 DIN), "K" Inconel 600 (2.4816DIN).
* Materiál nadstavce, resp. jímky nerezová oceľ 17248 (1.4541 DIN).
* Materiál ochrannej rúrky nerezová oceľ 17248 (1.4541 DIN), 17255 (1.4845 DIN).
* Stupeň krytia IP 65, IP 68.
* Možnosť montáže prevodníka s výstupom 4 až 20 mA, HART, Profibus, Fieldbus do hlavice, vrátane prevedení s galvanickým oddelením a prevedením (Ex) II 1GD Ex ia IAD IIC T4-T6 (ATEX.)
* Pevný záver (Ex) II 1/2GD Ex d tD A IIC T1-T6 ΔT5°C (ATEX)


ModuTEMP 70 Modulárny odporový a termoelektrický snímač teploty T1570, T1070

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

piatok 28. júna 2019

STZ Odporový snímač teploty

STZ Odporový snímač teploty

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

STZ Odporový snímač teploty sú určené na meranie teploty v otvorených a uzavretých systémoch so zvýšenou mechanickou odolnosťou.Ich začlenenie do riadiacich systémov umožňuje unifikovaný analógový výstup prípadne sériová linka.

Výbava a príslušenstvo:
- Možnosť prestavenia rozsahu a kalibrácie snímača
- Výber presnosti až do 0,1%
- Výber z rôznych analógových výstupov
- Možnosť komunikácie s riadiacim systémom pomocou komunikačnej linky RS485

STZ Odporový snímač teploty


Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 29. mája 2019

P14 odporový snímač teploty príložný

P14 odporový snímač teploty príložný

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

P14 odporový snímač teploty príložný je určený na meranie povrchovej teploty potrubia. Možno ich aplikovať vo všetkých riadiacich systémoch používajúcich typy snímačov uvedených v tabuľke prehľadu typov.K dispozícii sú dve verzie prevedení. Snímače typu P14x sú vybavené plastovou hlavicou so svorkovnicou pre zapojenie prívodných vodičov. Typ P15x sa štandardne dodáva so silikónovým káblom dĺžky 2m. Súčasťou snímača v oboch variantoch je kovový držiak s pripevňovacou páskou na potrubie. Snímače sa používajú v bežnom prostredí, kde nie sú vystavené vplyvu agresívnych chemických látok. Zákazkovo možné objednať aj snímač s dvoma meracími prvkami (označení 2P14x).

 

 
P14 odporový snímač teploty príložný

 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 16. mája 2019

TM 111 Digitálny teplomer

TM 111 Digitálny teplomer

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

Teplomery radu TM111 sú určené na meranie, miestne zobrazenie okamžitej hodnoty teploty meraného média. Ich začlenenie do riadiacich systémov umožňuje unifikovaný analógový výstup prípadne sériová linka. Teplomer môže byť vybavený až štyrmi relé s nastaviteľnými limitnými úrovňami.


Technické údaje:
- Zobrazovanie teploty na alfanumerickom displeji
- Možnosť voľby jednotky zobrazovanej na displeji
- Možnosť nastavenie všetkých parametrov teplomeru pomocou tlačítok
- Možnosť prestavenia rozsahu a kalibrácie teplomeru
- Výber presnosti až do 0,1%
- Výber z rôznych analógových výstupov
- Možnosť komunikácie pomocou komunikačnej linky RS232, RS485, Bluetooth, XBee
- Až 4 nastaviteľné kontakty

TM 111 Digitálny teplomer

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 14. marca 2019

TM 102 Digitálny kontaktný teplomer

TM 102 Digitálny kontaktný teplomer

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

TM102 digitálny kontaktný teplomer je určený na zobrazovanie okamžitej hodnoty teploty meraného média na LED displeji.Teplomer môže byť vybavený až štyrmi relé s nastaviteľnými limitnými úrovňami. Ich začlenenie do riadiacich systémov umožňuje unifikovaný analógový výstup prípadne sériová linka.
Technické údaje:
- Zobrazovanie teploty na LED displeji
- Možnosť nastavenie všetkých parametrov teplomeru pomocou tlačítok
- Možnosť prestavenia rozsahu a kalibrácie teplomeru
- Výber presnosti až do 0,25%
- Až 4 nastaviteľné kontakty
- Výber z rôznych analógových výstupov
- Možnosť komunikácie pomocou komunikačnej linky RS232, RS485, Bluetooth, XBee
TM 102 Digitálny kontaktný teplomer

 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 4. marca 2019

BAT Batériový teplomer

BAT Batériový teplomer

TEPLOTA Odporové snímače PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

BAT Priemyselné batériové teplomery sú určené na meranie a zobrazenie teploty. Batériové teplomery BAT nájdu využitie všade tam kde ich nie je možné napájať zo zdroja napätia, prípadne vo všetkých prenosných prístrojoch na meranie teploty. Teplomery môžu byť vybavené pamäťovým modulom (datalogerom ), ktorý umožňuje periodický záznam meranej teploty. K teplomeru je možné dodať programové vybavenie, určené pre PC.
Technické údaje:
- Napájanie pomocou monočlánkov typu AAA
- Zobrazovanie teploty na alfanumerickom displeji
- Možnosť voľby jednotky zobrazovanej na displeji
- Možnosť nastavenie všetkých parametrov aj záznamníka pomocou tlačítok
- Výber presnosti až do 0,1%
- Pamäťový modul na záznam meranej teploty
- Možnosť komunikácie pomocou komunikačnej linky RS232, RS485, Bluetooth, XBee
BAT Batériový teplomer

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 21. februára 2019

PT-011 až PT-042 prevodníkov pre odporové a termoelektrické snímače

PT-011 až PT-042 prevodníkov pre odporové a termoelektrické snímače

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PT-011 PT-042  rad programovateľných prevodníkov pre odporové a termoelektrické čidla.Vstupný odporový alebo napäťový signál je A / D prevodníkom prevedený na číslicový signál. Podľa zadaného rozsahu, tlmenie a linearizujúce krivky je potom mikroprocesorom vypočítaný a nastavený výstupný prúd. Rad prevodníkov PT-011 PT-042 slúži podľa typu a prevedenia k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty na linearizovaný prúdový signál 4 20mA. Prevodníky možno vďaka malým rozmerom inštalovať buď do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN alebo na lištu TS35 podľa DIN.Možno nahradiť novšími typmi (P5310, P5311, 4100, 4222, 5335, 6335, P5102, P5201, ...)
Prevodníky typy:
PT-011, PT-020, PT-021, PT-022 prevodník odporový z čidla Pt100 alebo odporového vysielača (0 až 315W) alebo odporový z čidla Pt1000 (0 až 3150 W) po dohode
PT-031 prevodník napäťový signál termočlánku 0 až 50mV
PT-040, PT-041, PT-042 prevodník napäťový signál termočlánku 0 až 50mV
odporový signál kompenzačného čidla Ni1000 (-30 až 150 ° C) podľa DIN 43760


 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 8. januára 2019

P2S, P3S Prevodníky činného výkonu

P2S, P3S Prevodníky činného výkonu

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

Prevodník činného výkonu P2S a P3S
P2S dvojsystémový (Áronove zapojenie) pre trojvodičovú sieť
P3S trojsystémový pre štvorvodičovú sieťPrevodníky prevádza činný výkon meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka sú meracie prúdové transformátory a napäťové deliče. Prispôsobujú úroveň vstupných signálov na spracovanie v analógovej násobičce. Výstupný signál úmerný okamžitému výkonu na vstupe je po filtrácii a galvanickom oddelení privedený na výstupný zosilňovač. Výstupný zosilňovač generuje jednosmerný prúdový alebo napäťový signál vhodný na ďalšie spracovanie v riadiacom systéme a na vyhodnotenie. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti iv prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti přetížení.Převodník spracúva široký rozsah frekvencií a je ho možné použiť iv prípade skreslených priebehov vstupného signálu. Pri meraní v sieti 50Hz spracováva aj signály dvadsiatej harmonické základného signálu. Popis: - Činný výkon v striedavej sieti - Napájanie 24V DC alebo 230V AC - Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz - Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef - Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty - Presnosť prevodu - Malé rozmery - Montáž na lištu DIN 35

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

U3121 záznamník teploty a vlhkosti s externou sondou

U3121 záznamník teploty a vlhkosti s externou sondou

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY


U3121 Datalogger je určený pre záznam teploty a vlhkosti. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje možno kedykoľvek preniesť do počítača cez rozhranie USB-C. V prípade prekročenia nastavených medzí sú alarmy indikované na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky. Záznamník obsahuje kalibračný list s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Varianty:
U3120 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%
U3121
- externá sonda -30 až +105°C a vlhkosť 0 až 100%
U3631 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, externé čidlo -90 až +260°C a vlhkosť 0 až 100%
U4130 - vnútorné čidlo -20 až +60°C, vlhkosť 0 až 100%, atm.tlak 600 až 1100hPa

Technické dáta:
Meraná veličina:  teplota a vlhkosť
Typ konštrukcie:  externé sondy
Rozsah teploty:  -30 až +105°C
Presnosť merania teploty ±0.4°C
Rozsah vlhkosti:   0 až 100%
Presnosť meranie vlhkosti  ±1,8%RV
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 1s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov nastaviteľný od 1s, 10s, 60s
Celková kapacita pamäte 500 000 hodnôt teploty (v necyklickom zázname), 350 000 hodnôt (v cyklickom zázname)
Napájanie AA Lítiová batéria 3,6V
Krytie: IP67
U3121 záznamník teploty a vlhkosti s externou sondou

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia