pondelok 1. decembra 2014

ACF Prevodník frekvencie striedavého napätia

ACF Prevodník frekvencie striedavého napätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

ACF Prevodník frekvencie striedavého napätia v sieťových rozvodoch
Prevodník prevádza frekvenciu meraného napäťového vstupného signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Po vytvarovanie vstupného signálu a porovnanie periódy s presným monostabilním preklápacím obvodom je výstupný signál filtrovania. Ďalej je privedený cez oddeľovací optočlen v požadovanej veľkosti na výstupný zosilňovač. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti přetížení.Převodník je možné použiť iv prípade skreslených priebehov vstupného signálu. Na vstupe prevodníka je analógový filter, ktorý zabezpečuje reakciu prevodníku len na základnej frekvencii.
- meranie priemyselných kmitočtov
- pomocné napájanie 230V 50Hz alebo 24Vss
- menovitej frekvencie 50 alebo 60 Hz
- oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
- vstupný signál v rozsahu 20-120% nominálnej vstupné hodnoty
- presnosť prevodu <0,5%
- malé rozmery
- montáž na lištu DIN 35

ACF Prevodník frekvencie striedavého napätia

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 27. novembra 2014

PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PP210, PP212 Programovatelný převodník RTD, odporu a termonapětí
Modul slúži k lineárnemu prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového vysielača alebo potenciometra zapojeného trojvodičové, termočlánku alebo termistora zapojeného dvojvodičovo na unifikovaný výstupný signál 4-20mA.Prevodník je schopný spracovať tiež všetky štandardné termočlánkové signály s kompenzáciou teploty studeného konca termočlánku v mieste prevodníka, alebo s externou kompenzáciou studeného konca prídavným snímačom Pt100 a tým ušetriť drahé termočlánkové vedení.Převodník nemá galvanické oddelenie vstupu a výstupu.U dvojitého prevodníku PP212 (dva nezávislé prevodníky) sú kanály medzi sebou oddelené pevnosťou> 1kV.- Prevodník bez galvanického oddelenia prevádza signál z RTD, odporového vysielača alebo termočlánku na unifikovaný výstupný signál 4-20mA - Jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (adaptér sa pripája do konektora USB). - Napájanie 8. .30 V po výstupnom signálu 4-20mA. - Prevedenie na lištu DIN 35. 
PP210, PP212 prevodník RTD, odporu a termonapätia

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 11. novembra 2014

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvouvodičový převodník Pt100, odporu a termonapětí Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru ("PP"), odporového vysielača ("PO") alebo termočlánku ("PQ") na unifikovaný výstupný signál 4-20mA.Odporové
snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou.
Popis:
* napájanie 12. .. 34V po výstupnom signálu 4-20mA, ľubovoľná polarita
* presnosť prevodu <0,3%
* prevedenie na lištu DIN (škatuľka TIP-TI21)
* nízka cena


PP110, PO110, PQ110, PP112, PO112 Dvojvodičové prevodník odporu a termonapätia

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 21. októbra 2014

PU121 Prevodník strednej hodnoty napätia

PU121 Prevodník strednej hodnoty napätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PU121 Prevodník strednej hodnoty napätia napájaný po výstupnej slučke 4. .20 mA.
Prevodníky prevádzajú strednú hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný prúdový signál. Na vstupe prevodníka je delič napätia. Po usmernení a filtrovaní je signál prevedený na sekundárnu stranu transformátorovú väzbou.Tím je dosiahnuté galvanického oddelenia vstupného meracieho obvodu od výstupných obvodov. Výstupný obvod je chránený proti prepätiu tranzilem a proti prepoľovaniu diódou. Výstup je ciachovaný v efektívnej hodnote pri uvažovaní činiteľa tvarového skreslenia 1,1107 (sínus). Prevodník je možné použiť v prípade menej skreslených priebehov vstupného signálu. Ak sú použité v regulácii frekvenčné meniče alebo iné nelineárne regulačné prvky, je vhodnejšie použiť typ prevodníka meracie skutočnú efektívnu hodnotu.

PU121 prevodník strednej hodnoty napätia:
- Stredná hodnota signálu ciachovaná v efektívnej hodnote pre sínus
- Výstup 4-20mA napájaný po výstupnej slučke
- Meranie sínus napätia do 600Vef
- Usmerňovacia metóda merania
- Oddelenie vstup - výstup - 4000Vef
- Merací rozsah 0-120% menovitej vstupnej hodnoty
- Presnosť prevodu <0,5%
- Montáž na lištu DIN 35
- Nízka cena

PU121 Prevodník strednej hodnoty napätia

 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 9. októbra 2014

PI121 a PI121P Prevodník prúdu

PI121 a PI121P Prevodník prúdu

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PI121 a PI121P Prevodník prúdu
Prevodníky prevádzajú  strednú hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný prúdový signál. Na vstupe prevodníka je prúdový merací transformátor. U prevodníka PI121 je závitový, u prevodníka PI121P je prievlekový. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a napája výstupné prúdovú slučku. Výstupný signál je dvojcestný smeroval a filtrovania. Vstupní aj výstupní obvod je chránený proti preťaženiu. Výstup je ciachovaný v efektívnej hodnote pri uvažovaní činiteľa tvarového skreslenia 1,1107 (sinus). Prevodník je možné použiť v prípade menej skreslených priebehov vstupného signálu. Ak sú použité v regulácii frekvenčné meniče alebo iné nelineárne regulačné prvky, je vhodnejšie použiť typ prevodníka meracie skutočnú efektívnu hodnotu.

PI121 a PI121P Prevodník prúdu
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 24. septembra 2014

AC24, ACN24 a ACN230 Prevodník skutočnej RMS hodnoty

AC24, ACN24 a ACN230 Prevodník skutočnej RMS hodnoty


TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

AC24, ACN24 a ACN230  Převodník skutečné RMS hodnoty střídavého proudu a napětí
AC24 - napájanie po výstupný slučke 4-20mA
ACN24 - pomocné napájanie 24V DC
ACN230 - pomocné napájanie 230V AC
Prevodník prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na napätie vhodné pre ďalšie spracovanie. Po dvojcestnom usmernenie, výpočtu RMS hodnoty a filtrovania signálu je na výstupe prevodníka vytvorený výstupný jednosmerný signál. Pre galvanické oddelenie napäťového vstupu je využité optočlena. Výpočet RMS hodnoty je vykonaný v monolitickom prevodníka fy Analog Devices. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti preťaženiu. - Skutočná RMS hodnota - Spracovanie signálu s činiteľom výkyvu 5 - Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz - Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef - Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty - Presnosť prevodu - Malé rozmery - Montáž na lištu DIN 35
AC24, ACN24 a ACN230 Prevodník skutočnej RMS hodnoty
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 4. septembra 2014

PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním

PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním.
Modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového na rad unifikovaných výstupných signálov (0. .. 10V, 0. .. 20mA, 4. .. 20mA). Odporová snímače je možné pripojiť dvoch alebo trojvodičové. Je schopný spracovať všetky štandardné platinová alebo niklová snímača s linearizácie ich prevodné charakteristiky s teplotou. Pripojenie odporového vysielača je riešené v dvoch variantoch, a to ako premenný odpor alebo ako potenciometer. Prevodník nemá galvanické oddelenie vstupu a výstupu.


PPN24, PPN230 Prevodník Pt100, odporu s pomocným napájaním

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 19. augusta 2014

PX24, PXN24, PXN230 (RTD,Tc) Prevodník odporu a termonapätia

PX24, PXN24, PXN230 (RTD,Tc) Prevodník odporu a termonapätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 PX24, PXN24, PXN230(RTD,Tc) Prevodník Pt100, odporu a termonapätia s galvanickým oddelením modul slúži k prevodu signálu z odporového teplomeru, odporového vysielača alebo termočlánku na rad unifikovaných výstupných signálov (0. .10 V, 0. .20 mA, 4. .20 mA). Odporová snímače je možné pripojiť dvoj alebo trojvodičovo. Je schopný spracovať všetky štandardné platinové alebo niklové snímačé s linearizáciou ich prevodné charakteristiky s teplotou. Pripojenie odporového vysielača je riešené v dvoch variantoch, a to ako premenný odpor alebo ako potenciometer. Prevodník je schopný spracovať tiež všetky štandardné termočlánkové signály. Vykonáva kompenzáciu teploty studeného konca termočlánku v mieste svoriek prevodníka. Nelinearizuje priebeh výstupného napätia termočlánku s teplotou. Prevodník má galvanické oddelenie vstupu a výstupu a je vhodný pre prostredie s väčším elektromagnetickým rušením
Prevodníky jednosmerné, PPN24, PPN230, PX24, PXN24, PXN230, PP210/212, PX310, PPL110, PPL112
Prevodníky striedavé PI121, PI121P, ACN / S, ACN, P1S, P2S, P3S, Q2S, Q3S


PX24, PXN24, PXN230 (RTD,Tc) Prevodník odporu a termonapätia

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

sobota 2. augusta 2014

PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodník jednosmerného prúdu a napätia

PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodník jednosmerného prúdu a napätia

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodníky jednosmerného prúdu a napätia s galvanickým oddelením.Modul slúži na meranie jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov.Vstupnésignál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný signál 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Je schopný spracovať jednosmerné signály v rozsahu napätie 10mV až 500V a v rozsahu prúdov 100U až 500mA. Typické je použitie modulu pre meranie signálov z bočníka a z deličov vysokého napätia. Na výstupe z prevodníku je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja. Prevodník je vhodný pre prostredie s väčším elektromagnetickým rušením.
Prevodníky jednosmerné, PPN24, PPN230, PX24, PXN24, PXN230, PP210/212, PX310, PPL110, PPL112
Prevodníky striedavé PI121, PI121P, ACN / S, ACN, P1S, P2S, P3S, Q2S, Q3S


PX24, PXN24, PXN230 (U, I) prevodník jednosmerného prúdu a napätia
 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

AMR-FCT10 Regulátor Fan Coil jednotiek

AMR-FCT10 Regulátor Fan Coil jednotiek

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

AMR-FCT10 regulátor určený pre ovládanie Fan Coil jednotiek. Pripojením jedného z ovládačov AMR-OP70,  AMR-OP71 alebo AMR-OP3x po linke RS485 možno zabezpečiť lokálnu reguláciu v miestnosti s Fan Coil jednotkami. Druhá linka RS485 je určená na pripojenie regulátora k nadradenému systému riadenia.

Parametre:
Vstupy Ni1000 / pasívny kontakt:  2
Presnosť:  ± 0,5 °C
Triakové výstupy:  2
Max. napätie / prúd:  250 V AC / 0,6 A AC (odporová záťaž)
Reléové výstupy:  3
Max. napätie / prúd:  250 V AC, 150 V DC / 4 A pri 230 V AC / 24 V DC
Maximálny súčtový prúd: 6 A
Zálohovanie RAM a RTC:  NIE
Komunikácia: RS485 (bez GO), RS485 (s GO)
Krytie: IP20
Montáž: na základovú dosku
Napájanie: 230 V AC ± 10%AMR-FCT10 Regulátor Fan Coil jednotiek

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 15. júla 2014

TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA

TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA


TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA
Prevodník TX.xx typy: TX.U01 analógový prevodník napätia a prúdu  DC
                                 TX.PT01 analógový prevodník pre Pt100 s výstupom 4-20mA
                                 TX.TJ01 analógový prevodník pre termočlánky s výstupom 4-20mA
                                 TX.R01 analógový prevodník pre odpory s výstupom 4-20mA
                                  
TX.Ux je prevodník prúdového alebo napäťového analógového signálu na prúdový výstupný signál 4÷20mA.
- konverzia Pt100 (RTD s linearizáciou), potenciometer, termočlánok, napätie, prúd
- dvojvodičové pripojenie
- výstupný prúd 4 - 20 mA
- indikácia výstupného prúdu pomocou LED
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka
- napájanie 9 - 35V DC
- upevnenie na DIN lištu
TX analógový prevodník s výstupom 4-20mA


Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

nedeľa 6. júla 2014

NMLS Analógový prevodník signálov

NMLS Analógový prevodník signálov

 

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

NMLS Analógový prevodník signálov napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, striedavých napätí, prúdov a frekvencie. Analógový prevodník NMLS.U umožňuje prevod definovaného vstupného napäťového alebo prúdového signálu na normalizovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.
Prevodník analógový  NMLS.xx typy:
                                NMLS.Uxx
analógový prevodník napätia a prúdu  DC
                                NMLS.PTxx
analógový prevodník pre odporové snímače Pt100
                                NMLS.Txx  
analógový prevodník pre termočlánky
                                NMLS.Rxx  
analógový prevodník pre odporové vysielače
                                NMLS.XxxRx
analógový prevodník so signalizáciou limít
- analógový prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov a odporu
- kompenzácia studeného konca termočlánkov
- napájacie napätie 24V DC
- upevnenie na DIN lištu
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka

NMLS Analógový prevodník signálov

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

utorok 24. júna 2014

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

NMLSG  Mikroprocesorový prevodník signálov
Prevodník NMLSG.xx typy: NMLSG.U01 prevodník napätia a prúdu  DC
                                            NMLSG.PT01 prevodník pre Pt100
                                            NMLSG.TJ01 prevodník pre termočlánky
                                            NMLSG.R01 prevodník pre odporové vysielače
                                            NMLSG.F01 prevodník pre frekvencie
                                            NMLSG.M01 prevodník napätia a prúdu  AC
                                            NMLSG.XxxR1 prevodník so signalizáciou limít
- prevodník napätia, prúdu, Pt100, termočlánkov, odporu, striedavých napätí, prúdov a frekvencie
- moderná koncepcia na báze mikroprocesora
- 12-bitový vstupný AD modul
- 12-bitový výstupný DA modul
- analógový alebo frekvenčný výstup
- možnosť symetrických vstupov a výstupov
- galvanicky oddelený vstup
- linearizácia vstupu (Pt100, termočlánok, nelineárne signály)
- možnosť realizácie výstupu ako funkcie vstupu (odmocnina, integrál, prevrátená hodnota)
- kompenzácia studeného konca termočlánkov
- napájacie napätie 24V DC
- upevnenie na DIN lištu
- možnosť nastavenia nuly a zosilnenia prevodníka

NMLSG Mikroprocesorový prevodník signálov

 Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 12. júna 2014

MaRweb.sk optoelektronické a magnetické snímače polohy a otáčok

MaRweb.sk optoelektronické a magnetické snímače polohy a otáčok

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK ARMATÚRY Mechanické ventily
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia zastupuje na slovenskom trhu českú firmu LARM vo svojom sortimente predstaví okrem optoelektronických a magnetických inkrementálnych a absolútnych snímačov typu IRC / MIRC, ARC / MARC, MSL30/50 a LS501 pre meranie vzájomnej polohy, dĺžok, uhlu natočenia a počtu otáčok

, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v priemyselnej automatizácii, tiež nasledujúce novinky. Novo je ponúkané prevedenie magnetických snímačov typu MIRC / MARC s výstupnými komutačnými signály, ktoré sú určené pre jedno alebo viacpólové bezkartáčové elektromotory. V súčasnej dobe je k dispozícii prevedenie viacpólových komutačných výstupných signálov od dvoch do šestnástich pólov. V rámci programu nazvanému Vychádzame v ústrety je spoločnosť LARM ako to výrobca schopná ponúknuť rôzne náhrady za skôr vyrábané snímače, neštandardné prevedenie alebo vyvinúť nové optoelektronické alebo magnetické snímače priamo podľa konkrétnej špecifikácie zákazníka.

Magnetické snímače. V našej ponuke nájdete magnetické snímače inkrementálne a absolútne. Pri každom produkte magnetické snímače nájdete na našich webových stránkach podrobný popis funkčnosti, vrátane nákresu.

Optoelektronické snímače. Optoelektronické snímače – vývoj, výroba, predaj a servis. Optoelektronické snímače typu IRC, MSL a ARC pre meranie vzájomnej polohy, dĺžok, uhlu natočenia a počtu otáčok. Optoelektronické snímače nachádzajú uplatnenie predovšetkým v oblasti priemyslovej automatizácie.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

sobota 7. júna 2014

PREASY 4501 programovací displej pre prevodníky

PREASY 4501 programovací displej pre prevodníky


TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PREASY4501 programovací displej pre prevodníky.Komunikačné rozhranie pre zmeny parametrov prevodníkov 4114 , 4116 a 4131. Môže byť presunutý z jedného prevodníka na iný a môže uložiť konfiguráciu prvého prevodníka do ďalších prevodníkov. Stabilný displej pre zobrazovanie priebežných dát a stavu.


PREASY 4501 Technické parametre:
V pripojenom stave 4501 zobrazuje: * Spracované dáta a stav modulu
Posúvajúce text v 7 dostupných jazykoch sprevádza užívateľa cez všetky konfiguračné kroky
Čelný displej PReasy 4501: * Je ľahko prenosný medzi modulmi rovnakého typu
                                        * Vrátane uloženého nastavenia
Komunikačné rozhranie s čelnými tlačidlami:
 * Pre úpravu prevádzkových parametrov v sérii PReasy 4000 a PReasy 9000

PREASY 4501 programovací displej pre prevodníky 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

štvrtok 22. mája 2014

VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou nový radarový snímač výšky hladiny

VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou nový radarový snímač výšky hladiny

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Radarové sondy s vedenou vlnou VEGAFLEX sa používajú na meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov alebo na meranie rozhrania. V rôznych dokumentoch sa môžete stretnúť s rozličným pomenovaním týchto snímačov ako GWR ( Guided Wave Radar) alebo TDR radar ( Time Domain Reflektometry), teda s označením reflektometra, kde sa meranie času šírenia radarovej vlny využíva na meranie výšky hladiny. Metóda merania využíva vysielanie mikrovlnných impulzov s frekvenciou okolo 2 GHz, ktoré sa vedú pozdĺž lana alebo tyče smerom ku meranému materiálu. Po dopade na meraný povrch sa vlna odrazí a vráti do elektroniky sondy. Intenzita odrazenej energie závisí od permitivity materiálu ( er ). Po vyhodnotení času medzi vyslaním impulzu a prijatím jeho odrazu od meraného povrchu sa vypočíta vzdialenosť a teda aj výška materiálu.V prípade merania výšky rozhrania sa využíva podobný princíp s tým rozdielom, že po dopade vlny na horný produkt sa časť energie odráža späť ku elektronike sondy a zvyšná časť vlny postupuje k druhému produktu a opäť sa odráža od dolného produktu. Elektronika sondy analyzuje časy prechodu vlny medzi prvým a druhým odrazom a vypočíta informácie o výške rozhrania a hrúbke horného produktu.Podmienkou merania výšky rozhrania je, aby permitivita dolného produktu bola aspoň o 10 vyššia ako u horného produktu. Typickou oblasťou aplikácií sú zásobníky olej/voda alebo v odlučovačoch rozpúšťadiel, či v nádržiach na skvapalnené plyny (LPG), kde je základná vrstva vody, od ktorej sa odráža mikrovlnný signál na rozhraní.

VEGAFLEX 80 radarový hladinomer
Jednou z najväčších výziev bolo vyrobiť prístroj s novými inteligentnými funkciami a algoritmami, ktoré nevyžadujú od obsluhy poznať všetky zložitosti softvéru. Štúdie ukazujú, že viac ako 20 % všetkých výpadkov výroby alebo zastavenia výroby sú spôsobené nesprávnym uvedením snímačov do prevádzky a ich nastavením. Toto všetko je v prípade radarových snímačov VEGAFLEX 80 vylúčené: Ako náhle sa snímač VEGAFLEX pripojí do elektrického okruhu začne merať výšku hladiny.

Užívateľ je vedený v menu nastavovania prístroja maximálne v 6 krokoch, v ktorých optimalizuje meranie v špecifickej aplikácií. Vybrať si možno z verzie s lanovou, tyčovou alebo rúrkovou anténou, rôzne druhy mechanických pripojení, kryty elektroniky optimálne odpovedajúce podmienkam prevádzky a vďaka tomu možno vyriešiť v podstate každú úlohu.

Prvou diametrálne zmenou je skutočnosť, že sondy dostali úplne nový typ elektroniky a každá sonda série VEGAFLEX 80 môže byť vybavená v nasledujúcej verzii výstupov:
*   4…20 mA/HART, 2 alebo 4 -vodičové zapojenie s napájaním 9,6…48 VDC alebo 90…253 VAC
*   Foundation Fieldbus
*   Profubus PA
*   Modbus (RTU, ASCII, Levelmaster)
Všetky sondy VEGAFLEX sú dodávané s elektronikou z rodiny plics® plus s mnohými vylepšeniami:
*   presnosť sond je ± 2mm
*  čas meracieho cyklu je 500 ms
*   register 500 udalosti, ako napr. zmena parametrov, chyby merania

Vegaflex široké spektrum aplikácií
Séria radarových snímačov s vedenou mikrovlnou obsahuje 4 rozličné typy prístrojov, každý z nich je perfektný pre špecifické aplikácie. VEGAFLEX 81 je optimalizovaný na použitie v kvapalinách; VEGAFLEX 82 je mimoriadne vhodný na meranie sypkých materiálov. Pri meraní v potravinárskom, farmaceutickom alebo agresívnom chemickom priemysle je vhodný VEGAFLEX 83, ktorý vďaka odolným materiálom a špeciálne povrchovej úprave spĺňa požiadavky hygieny a trvanlivosti. VEGAFLEX 86 bol špeciálne vyvinutý pre nízke ale aj vysoké teploty, ako aj vysoké tlaky, ktoré sú často prevádzkovým prostredím v destilačných kolónach.

Zníženie mŕtvej zóny na 0… 50 mm a vyššia vzorkovacia frekvencia až tri merania za sekundu umožňuje použitie v malých dávkovacích nádržiach s rýchlou zmenou hladiny. Okrem toho, presnosť merania ± 2 mm a lepšia opakovateľnosť umožní lepšie využiť objem nádrže. Koaxiálne sondy sa osvedčili aj v prípade merania skvapalnených plynov a rozpúšťadiel. K dispozícií sú koaxiálne antény v dvoch rôznych priemeroch (21.3 mm a 42 mm), umožňujúce inštaláciu v nádržiach s mnohými prekážkami alebo v nádržiach s nedostatkom priestoru a bolo zaistené tiež presné meranie médií s permitivitou len 1,4. Pre agresívne média najmä pre meranie v čpavku je určená špeciálna verzia VEGAFLEX 81 s tesnením zo skla, zamedzujúceho únik čpavku do okolitej atmosféry. Tesnenia zaisťujú tiež najvyššiu spoľahlivosť systému a dlhú životnosť.

Radarový snímač s vedenými mikrovlnami VEGAFLEX 82 je špeciálne vyvinutý pre meranie výšky sypkých materiálov. Dokáže presne merať sypké materiály s veľmi nízkou permitivitou už od 1,1 aj v širokom rozsahu do 70 metrov v kovových alebo betónových zásobníkoch aj pri pneumatickom plnení. Praktická účinnosť je dosiahnutá vďaka inovatívnej technológií: automatickému sledovaniu konca sondy: ak sa zásobník vyprázdni, koniec lana zobrazí aktuálnu vzdialenosť, t.j. celkovú dĺžku sondy.
Funkcia sledovania konca sondy:
Čím viac stúpa hladina, tým viac sa vzdiaľuje „koniec sondy”.
v1: rýchlosť šírenia vo vzduchu
v2: pokles rýchlosti v meranom médiu
1: Signál od konca sondy v prázdnom tanku
2: Signál od konca sondy v plnom tanku
d: rozdiel medzi signálmi koncov sondy v prázdnom a plnom tanku

Najmä v sypkých materiálov je permitivita často veľmi malá. Ak je odraz od hladiny nezistiteľný, VEGAFLEX 82 sa automaticky prepne na funkciu sledovania konca sondy ( meranie nepriame výšky). Táto funkcia vyhodnocuje zvyškovú energiu odrazenú od konca sondy a vypočíta hladinu pomocou naposledy stanovenej dielektrickej konštanty. Permitivitu potrebnú pre meranie si určí samotný snímač. Táto funkcia predstavuje úplne nové možnosti, najmä s veľkými meracími rozsahmi. Ak je odraz od hladiny opäť viditeľný, prístroj sa prepne späť do režimu priameho merania .S touto technikou je možné merať takmer všetky typy sypkých materiálov, ktoré doposiaľ neboli merateľné s radarom na lane. Inou jedinečnou vlastnosťou je automatické určenie dĺžky lana. V praxi sú lana často objednávané o niečo dlhšie, lebo skutočná dĺžka sa často dá určiť až na mieste merania. Keď je snímač pripravený na inštaláciu, postačuje lano skrátiť a snímač s novou skrátenou dĺžkou lana sa zmeria a zadá sa to do senzora. Nové radary VEGAFLEX 82 si určia dĺžku lana automaticky, teda vypadne to z procedúry nastavovania. Táto funkcia sa aktivuje jednoducho stlačením tlačidla na module PLICSCOM alebo cez nastavovací softvér na PC: Snímač sám vyhodnotí novú dĺžku sondy a prispôsobí všetky funkcie pre túto dĺžku.

Jednoduché aplikácie aj v zložitých procesoch
Čistenie a hygiena sú prvoradé v aplikáciách potravinárskych a farmaceutických. So svojou tyčovou anténou z nehrdzavejúcej ocele sú v ponuke radarové snímače VEGAFLEX 83, ako jasné riešenie pre citlivé kvapaliny a sypké materiály. Hygienické vyhotovenie (Ra ≤ 0.38 mm a IP 69K) umožňuje jednoduché, spoľahlivé čistenie tak sondy, ako aj krytu vysokým tlakom alebo prúdom pary. Nehrdzavejúca oceľ podľa Basel Norm 2 zaisťuje, že prístroj je použiteľný pre biofarmaceutický priemysel. V prípade verzií pre autoklávy je kryt s elektronikou oddeliteľný od samotného senzora, a tak počas sanitácie môže zostať sonda v zásobníku. Sondy VEGAFLEX 83 s pokrytím PFA a PTFE odolávajú všetkým agresívnym materiálom v rozsahu prevádzkových teplôt -40…+150 °C a tlakov do 16 bar. Majú potravinárske certifikáty podľa FDA, 3A a EHEDG.

Pre vysoké a nízke teploty (-196 … +450 °C) a rovnako aj vysoké tlaky do 400 bar je vhodnou voľbou VEGAFLEX 86. Jeho trvanlivá konštrukcia a dvojité procesné tesnenia zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti vo výrobe s extrémnymi procesnými podmienkami. Pre aplikácie v kotloch s nasýtenou parou, VEGAFLEX 86 má automatickú korekciu doby šírenia mikrovĺn. Takto je zaistené presné meranie vo všetkých fázach prevádzky. Tu automatický monitorovací systém senzora zaisťuje bezpečnosť prevádzky a druhé procesné tesnenie (druhá línia bezpečnosti) chráni zamestnancov a ďalšie výrobky.

Periodická kontrola jednoducho stlačením tlačidla
Nová generácia radarov VEGAFLEX 80 si ukladá nielen čas, vyznačuje sa rýchlym procesom nastavenia, skrátenou dobou na zaškolenie personálu a údržbu, ale aj, čo je najdôležitejšie, rýchlym a jednoduchým pravidelným testovaním. Pravidelný funkčný test sa môže odštartovať pohodlne cez nastavovací softvér. Elektronika potom vykoná kontrolný úkon, funkčný test, ktorý je nezávislý od aktuálne meranej výšky. Test dokonca umožňuje rovnocennú skúšku plnenia – tzv “mokrý” test. To je obzvlášť nákladovo efektívne, ako sa to dá vykonať bez prerušenia produkcie.

Výroba cementu a vápna
Reflektometrické snímače hladiny VEGAFLEX 80, ktoré pracujú na princípe riadenej radarovej vlny, ponúkajú úplne novú úroveň kvality pre priemyselné meranie hladiny a meranie rozhraní. Meracie snímače VEGA predstavujú nový štandard v spoľahlivosti, presnosti a sú ekonomicky najlepšie riešenie pre všetky typy meraných materiálov a procesných podmienok.

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

nedeľa 18. mája 2014

PREASY 4131 Univerzálny programovateľný prevodník

PREASY 4131 Univerzálny programovateľný prevodník


TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PREASY 4131 prevodník môže byť nakonfigurovaný pre všetky typy štandardných priemyselných meracích signálov, ako je výskum a technologický rozvoj, TC, Ohm, potenciometer, mA a V. V závislosti na požadovanom výkone funkcie, môže zákazník vybrať medzi 4114 s analógovým výstupom, 4131 s 2 relé, alebo 4116 s analógovým výstupom a 2 relé. Všetky moduly sú vybavené univerzálne napájacie napätie 21,6 ... 253 VAC a 19,2 ... 300 VDC. PReasy 4100 rad je ľahko nakonfigurovať tak, ze elegantným dizajnom, odpojiteľný predný displeja 4501.

PREASY 4131 Technické parametre:
Výstup: 2 relé
Vstup: * pre Pt100, Ni100, lineárny odpor, potenciometer
           * B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR, mV, mA alebo V
Presnosť: 0,1%
Galvanické oddelenie: 2,3 kVST
Univerzálne napájacie napätie: * 21,6 až 253 VST/19, 2 až 300 VSS
Programovanie: pomocou odnímateľného displeja
Napájanie dvojvodičového prevodníka:> 16 V
Pre montáž: na lištu DIN

PREASY 4131 Univerzálny programovateľný prevodník 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia