štvrtok 25. júla 2013

GY200 Modul galvanického oddelenia prúdu

GY200 Modul galvanického oddelenia prúdu

PREVODNÍKY A ZDROJE  Galvanické oddeľovače 

GY200 MODUL galvanického oddeleniamodul slúži ku galvanickému oddelenie štandardných prúdových signálov 0-20mA, 4-20mA. Energiu pre vlastné napájanie odoberá zo vstupného meracieho signálu. Modul je možné použiť pre oddelenie dvouvodičového prevodníka napájaného po signálu 4-20mA. Galvanického oddelenia je dosiahnutá transformátorom. Vstupný jednosmerný signál je modulovaný na striedavý, a po prenose transformátorom je demodulován opäť na jednosmerný signál. Vstupný obvod je chránený proti rušivým napätím a proti prepólovaniu. Z princípu sa jedná o jednosmerný presný transformátor prúdu.

GY200 Modul galvanického oddelenia prúdu 
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk

pondelok 22. júla 2013

GX200 Modul galvanického oddelenia prúdovej slučky

GX200 Modul galvanického oddelenia prúdovej slučky

PREVODNÍKY A ZDROJE  Galvanické oddeľovače

GX 200 galvanický oddelovač slúži ku galvanické oddelenie štandardných prúdových signálov 0-20mA, 4-20mA. Energiu pre vlastné napájanie odoberá zo vstupného meracieho signálu. Modul je možné použiť pre oddelenie dvouvodičového prevodníka napájaného po signálu 4-20mA. V prípade oddelenia signálu v rozsahu 0-20mA musí byť záťaž prevodníka odporová. Galvanického oddelenia je dosiahnutá transformátorom. Vstupný jednosmerný signál je modulovaný na striedavý, a po prenose transformátorom je demodulován opäť na jednosmerný signál. Vstupný obvod je chránený proti rušivým napätím a proti prepólovaniu. Proti prúdovému preťaženiu je prevodník chránený vratnou teplotnou poistkou. Z princípu sa jedná o jednosmerný presný transformátor prúdu.

GX200 Modul galvanického oddelenia prúdovej slučky  
Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

piatok 12. júla 2013

MaRweb.sk – meracia techniky pre energetiku a teplárenstvo

MaRweb.sk – meracia techniky pre energetiku a teplárenstvo

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE TLAK PRÍSTROJE
MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a Regulácia poskytuje zákazníkom kompletný sortiment prístrojov pre najrôznejšie meranie.
Na monitorovanie výšky hladiny uhlia sa najlepšie osvedčili radarové hladinomery VEGAPULS 68. Tento systém meria v rozsahu až 75 m Pre stráženie havarijného maxima výšky hladiny sú vhodným riešením limitné rotačné spínače. Spoľahlivé a osvedčené sú robustné rotačné hladinové spínače Rotonivo RN 3000 v lanovom prevedení. Ich výhodou je prevádzka nezávislá na dielektrickej konštante, vodivosti či prašnosti materiálu v zásobníku. Limitné hladinové spínače nemeckej firmy UWT sú maximálne spoľahlivé. Uhlie sa pre zvýšenie účinnosti spaľovania melie na prach. Do rozomletého uhlia sa pre zníženie emisií oxidov síry pridáva vápenec. Ďalej sú dve možnosti: rozomleté ​​uhlie sa ihneď spaľuje, alebo sa premiestňuje do medzi-zásobníka, kde výšku jeho zaplnenia často meria ultrazvukovej alebo radarové hladinomery. Zákazník má možnosť zvoliť si také riešenie, ktoré vyhovuje práve jeho podmienkam i požiadavkám. Pre meranie polohy hladiny rozomletého uhlia je vhodný napr radarový hladinomer VEGAPULS 68, pracujúci na frekvencii 26 GHz (K-band technológia). Je to špičkový prístroj, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre sypké, jemné a veľmi prašné materiály. Vrstva uhlie sa premiestňuje pod kotol alebo medzi zásobníkmi na rošt. Uhlie horí a vzniká teplo, ktoré ohrieva vodu v rúrkach a mení ju na paru.


 V roku 2004 spoločnosť Vega Grieshaber KG predstavila radarový hladinomer Vegapuls 68, prvý radarový hladinomer špeciálne vyvinutý pre meranie hladiny sypkých materiálov. Merací rozsah do 75 ma široký rozsah prevádzkových teplôt do 450 ° C – to sú nové parametre dôležité pre meranie hladiny sypkých materiálov a znamenajú nový trend v tomto odbore. V februári 2013, takmer 9 rokov od predstavenia snímača VEGAPULS 68, prvého radarového hladinomeru špeciálne vyvinutého pre meranie sypkých a prašných materiálov, bolo celosvetovo predaných 100.000 týchto snímačov. V tomto súčte sú uvedené radarové hladinomery VEGAPULS 67, VEGAPULS SR 68 a VEGAPULS 68. Radarovým hladinomerom s poradovým číslom 100.000 bol hladinomer VEGAPULS SR 68 pre zákazníka vo Švajčiarsku, spoločnosť Bühler AG, tento hladinomer je použitý na cementové silo s výškou 25 m. Základním radarovým hladinomerom pre meranie sypkých materiálov je hladinomer Vegapuls 67 zaplnila spoločnosť zostávajúcu medzeru na trhu v oblasti štandardného merania sypkých materiálov. Hladinomer Vegapuls 67 našiel uplatnenie v úlohách, kde je potrebné dbať na hospodárnosť alebo kde doteraz boli používané ultrazvukové hladinomery. Tento snímač je vhodný pre meranie v silách strednej veľkosti s výškou do 15 m.


 V elektrárňach a teplárňach, kde sa kúri mazutom, býva meraná hladina skladovaného vykurovacieho oleja ultrazvukovými hladinomery alebo radarovými hladinomery VEGAPULS 60. Tam, kde sa súčasne vyrába aj elektrická energia, sa para dopravuje do parogenerátora. Množstvo pary a množstvo dodaného tepla meria robustný snímača tlakovej diferencie VEGADIF 65. Použitá voda – kondenzát – je dopravovaná do čističky. Tu sa stráži hladina kondenzátu v jímkach a ďalej je meraný prietok za čističkou. Pre stanovenej otvorené kanály je zákazníkom k dispozícii aj cenovo výhodná súprava. Skladá sa z Parshallova merného žľabu, ultrazvukovej sondy VEGASON 61 alebo radarového hladinomery VEGAPULS 61 a procesorové jednotky VEGAMET 391. Umožňuje presné, spoľahlivé a bezúdržbové meranie prietoku sa sumarizáciou pretečeného množstva, ktoré vyhovuje zákonu o odpadových vodách. Snímač sa však uplatňuje nielen v oblasti meranie odpadových vôd.


Záver
Predstavené hladinomery a hladinové spínače najrôznejších typov dodáva spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a reguláciám. Ide iba o krátky zoznam zo sortimentu spoločnosti. Všetky dodávané prístroje vyhovujú príslušným českým i európskym normám.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk

utorok 9. júla 2013

MaRweb.sk – Innovation Award pre radarový hladinomer VEGA

MaRweb.sk  – Innovation Award pre radarový hladinomer VEGA

HLADINA  Radarové meranie hladiny Vibračné meranie hladiny
Ultrazvukové meranie hladiny Ponorné sondy hydrostatické

Spoločnosť VEGA Grieshaber KG (MaRweb.sk)vystavila na veľtrhu POWTECH predovšetkým ponuku radarových hladinomerov pre meranie sypkých látok, ktorých už bolo inštalovaných vyše 100 000 na celom svete. Radarové hladinomery nahrádzajú ultrazvukové hladinomery – znášajú vysoké teploty a tlaky, disponujú vysokou presnosťou a jednoduchou inštaláciou. Ako novinku uviedla spoločnosť VEGA Grieshaber KG radarový hladinomer s vedenou vlnou VEGAFLEX 82. Znáša teploty a -40 až 200 ° C a tlaky od -0,1 až 4 MPa. Uplatní sa vo veľkoobjemových zásobníkoch až 75 m vysokých a môže merať látky rôznych vlastností – od svetlých jemných práškov až po hrubý ťažký štrk. Radarový hladinomery je vybavený funkciami pre jednoduchú diagnostiku a údržbu (asset management) podľa normy NE 107. Tento radarový hladinomery VEGAFLEX 82 získal prvenstvo v kategórii inovácií označenej Innovation Award, ktoré pri príležitosti veľtrhov POWTECH a TechnoPharm udeľujú časopisy Process, PharmaTEC a Schüttgut inovatívnym výrobkom predstaveným na týchto veľtrhoch.

VEGAFLEX série 80 TDR reflektometrický radarový hladinomer  
VEGAFLEX 81 snímač hladiny pre meranie kvapalín
VEGAFLEX 82 snímač hladiny pre meranie sypkých materiálov
VEGAFLEX 82 snímač hladiny pre meranie sypkých materiálov
VEGAFLEX 81 snímač hladiny pre meranie rozhrania kvapalín

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk

utorok 2. júla 2013

MaRweb.sk – plavákový hladinomer Torrix

MaRweb.sk – plavákový hladinomer Torrix

HLADINA  Plavákové spínače hladiny
Spoločnosť  MaRweb.sk – Meranie a Regulácia ponúka rozsiahly sortiment prístrojov pre prevádzkové merania v rôznych priemyselných odvetviach, či už ide o meranie polohy hladiny kvapalín, sypkých látok alebo rozhrania medzi nemiešajúcimi sa kvapalinami, či o meranie prevádzkového tlaku alebo prietoku. V tomto článku sú uvedené dva hladinomery vhodné pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Prístroje vyhovujú smernici EÚ pre zariadenie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu 94/9/ES (ATEX -ATMOSPHERES Explosibles).
Magnetostrikčné plavákový hladinomer Torrix
Magnetostrikčný plavákový hladinomer Torrix , ktorý bol uvedený na trh v roku
2003 , teraz prešiel inovácií a niektoré jeho technické vlastnosti boli upravené a vylepšené.
Ide o veľmi presný plavákový hladinomer použiteľný pre kontinuálne meranie výšky hladiny najrôznejších kvapalných médií v zariadeniach, kde je zabezpečený voľný pohyb plaváka a kde nelepí médium na vodiacej tyči. Je vhodný takmer pre akékoľvek nádrže najrôznejšieho tvaru. Nie je nutné nijako upravovať snímač alebo tvar nádrže. Veľkou výhodou hladinomeru Torrix je to, že nemá mŕtvu zónu ani v hornej, ani v dolnej časti magnetostrikčné vodiacej rúrky. Počiatočný bod merania je daný len veľkosťou plaváku. Tento hladinomer kontinuálne meria polohu hladiny kvapaliny alebo rozhraní dvoch kvapalných médií, navyše aj s možnosťou prídavného merania teploty. Je schválený do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu podľa ATEX. Ide o úplne bez údržbový hladinomer s presnosťou 0,3 mm a rýchlosťou 50 meraní za sekundu.
Hladinomery Torrix sú taktiež dodávané v špeciálnom prevedení pre benzínové čerpacie stanice a priemyselné prevádzky spracúvajúce ropu. Toto prevedenie má navyše špeciálnu teplotnú kompenzáciu a druhý plavák, ktorý dovoľuje sledovať polohu hladiny vody na dne nádrže. K dispozícii je špeciálna verzia Torrix 6 s vodiacou tyčou s priemerom 6 mm a plavákom s priemerom od 27 mm, ktorá je ideálna pre menšie nádrže. Merací rozsah tejto verzie je od 200 do 1 000 mm. Maximálna prevádzková teplota je +125 ° C a prístroj je tiež schválený do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu podľa ATEX. Hladinomer Torrix je možné použiť aj na meranie hladiny v obtokovom stavoznaku, tzv by-passu. Hladinomer sa v tomto prípade montuje na vonkajšiu stenu obtokové komory, v ktorej je umiestnený plavák s permanentným magnetom. Tak je možné vybaviť aj už existujúce obtokové stavoznaky miesto bežné odporové dráhy magnetostrikčnými snímačom, a niekoľkonásobne zvýšiť presnosť merania.
Uvedenie do prevádzky
Nastavovanie hladinomerov Torrix je veľmi jednoduché a uvedenie do chodu veľmi rýchle. Na ovládanie celej procedúry stačí len dve tlačidlá, jedno s označením 4 mA pre nastavenie dolnej medze a druhé označené 20 mA pre nastavenie hornej medze meracieho rozsahu.
Oblasti použitia
Hladinomery Torrix, Torrix 6 a Torrix Bypass sú presné prístroje vhodné všade,
kde je potrebné veľmi presne merať polohu hladiny kvapaliny či polohu rozhraní dvoch nemísících sa kvapalín. Hlavné oblasti použitia týchto hladinomerov sú chemický priemysel, petrochémie, meranie skvapalnených plynov, farmácia, laboratórne meranie, energetika, strojárstvo a spracovanie a úprava pitnej vody.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk