nedeľa 29. apríla 2012

MI100G/117/1,6 štandartní tlakomer glycerínový

MI100G/117/1,6 štandartní tlakomer glycerínový

TLAK Tlakomery

Štandardné tlakomery
MI100G/117/1,6  Štandardné tlakomery so spodným prípojom.
tlakomer, priemer 100mm, spodný prípoj, tr. 1,6%, puzdro nerez, ústrojenstvo mosadz, glycerín
Tlakový rozsah: 0-100kPa až 0-6Mpa
Dopyty na  http://marweb.sk
MI100G-117-1,6 štandartní tlakomer glycerínový
 

 

sobota 28. apríla 2012

Mechanické tlakomery kódovník

Mechanické tlakomery kódovník 

TLAK Tlakomery

Tlakomer je určený na meranie plynných a nízkovizkóznych kvapalných látok,kroré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi.Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle,kúrenárstve,vodárenstve,vzduchotechnike,pneumatike. 

Dopyty na  http://marweb.sk 

Mechanické tlakomery kódovník

 

streda 25. apríla 2012

GC20R Detektor pre chladiva

GC20R Detektor pre chladiva

PRÍSTROJE Detektory plynu

Detektory typu GC20R sú stacionárne elektronické prístroje určené k detekcii prítomnosti chladiva vo vzduchu. Ich úlohou je skoré vyslanie signálu o vznikajúcom chladive do stráženej atmosféry. Sú určené pre použitie v priemyslových a komerčných aplikáciách pre detekciu chladiva založeného predovšetkým na báze tetrafluorethanu. Pre svoju činnosť používajú neselektívny polovodičový senzor, ktorý reaguje na prítomnosť chladív ako je R314A, R404A, R407C a R410A.
Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétne stráženej látky sa dosahuje presného nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od chladiacích a klimatizačných zariadení až po rôzne sklady alebo technologické prevádzky využívajúce chladivá.
Tieto typy detektorov je možné používať samostatne alebo v skupinách po viacerých kusoch. Každý detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie 12V DC a jeho výstupom je dvojstavový signál ukazujúci, či nastavená koncentrácia je resp. nie je prekročená. Detektor obsahuje dva samostatné výstupy a umožňuje tak strážiť dve odlišné úrovne koncentrácie. Výstupným prvkom je pre obidve úrovne spínací tranzistor s otvoreným kolektorom.
Na doske elektroniky sú umiestnené nastavovacie prvky, ktoré umožňujú zvoliť požadovanú úroveň stráženej koncentrácie a ovládajú niektoré vlastnosti detektoru. Užívateľ si tak môže zvoliť polaritu výstupného signálu alebo pamäťovú funkciu pre jeden z výstupov. Detektor GC20R sa upevňuje pomocou násuvného klipu a elektronické pripojenie je zaistené konektorom s prevlečnou maticou. Výstup z detektorov možno pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonómnej prevádzke použiť pre zosilenie výstupných signálov a zaistení napájania napájací zdroj NZ23(- DIN)
Použitie: Klimatizačné jednotky hotelov, konferenčných sál a podob.
Dopyt na  http://marweb.sk
GC20R Detektor pre chladiva   
najlepšia cena , najnižšia cena , najlacnejšie  ,detektor

nedeľa 22. apríla 2012

GC20 Detektory výbušných plynov

GC20 Detektory výbušných plynov

PRÍSTROJE  Detektory plynu
GC20 Detektory výbušných plynov typy GC20N a GC20K sú identické z elektronického hľadiska aj z hľadiska detekcie plynu. Líšia sa vyhotovením mechanického upevnenia na danom mieste.
GC20N je určený pre pripojenie pomocou skrutiek na určené miesto a predpokladajú sa jeho pravidelné kontroly na mieste.
GC20K je vhodný pre neprístupné miesta. Upevnenie sa vykonáva pomocou násuvného klipu a elektronické pripojenie je zaistené konektorom. Výstup z detektorov možno pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonomnej prevádzke použiť pre posilnenie výstupných signálov a zaistenia napájania napájací zdroj NZ23.
Detektor GC20N a GC20K používa pre detekciu plynu žhavený polovodičový senzor. Tieto senzory nie sú selektívne, reagujú pri prítomnosti akejkoľvek horľavej látky v ovzduší. Po pripojení napájacieho napätia, ktoré je signalizované zelenou kontrolkou, nie je senzor ešte nahriaty a začne prebiehať jeho zahrievanie. Po dobu, keď dosiahne pracovnú teplotu (cca 15 až 20 sec), zodpovedá odozva senzoru rovnakému stavu ako pri prítomnosti horľavého plynu. Výstupy detektoru sú po dobu žhavenia senzoru blokované - detektor nereaguje na prítomnosť plynu. Tento stav je signalizovaný žltou kontrolkou. Po nahriatí senzoru na zodpovedajúcu teplotu žltá kontrolka zhasne a detektor je pripravený k činnosti. Pri výskyte nastavenej koncentrácie plynu zmení príslušný výstup (podľa nastavenia príslušných prepínačov) svoj stav.
Dopyty na  http://marweb.sk
GC20 Detektory výbušných plynov
 
 

sobota 21. apríla 2012

GIC40 Detektory toxických plynov

GIC40 Detektory toxických plynov

PRÍSTROJE Detektory plynu

Detektory GIC40 a GIC40T sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch ako sú napr. hromadné garáže, kotolne, technologické prevádzky a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO. Signál zo senzoru je vyhodnocovaný v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzoru ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektoru.Obidva typy GIC40 i GIC40T sa zhodujú v parametroch detekcie CO, GIC40T má naviac vstavaný obvod pre sledovanie nastavenej medze okolitej teploty. Ak nebude uvedené inak, v ďalšom texte označenie GIC40 platí aj pre GIC40T. Detektory GIC40 pracujú v bezústredňovom režime. Nastavenie strážených medzí koncentrácie sa nevykonáva v ústredni, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektoru. Výstupom detektoru je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie.
Detektory GIC 40 môžu byť použité samostatne /pri zabezpečení menších priestorov/ a tiež v skupinovom zapojení viac kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv. paralelnej zbernice, kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nie je možno elektronicky identifikovať, ktorý detektor spínal a vyvolal príslušnú odozvu.
Druhou možnosťou je prenechať rozhodnutie o prekročení koncentrácie na vyhodnocovanom systéme a zapojiť detektory do sériovej slučky. Pri tomto režime každý detektor posiela svoj stav nadriadenému systému a je možné identifikovať, v ktorom mieste rastie koncentrácia. Senzory použité v detektoroch GIC40 neumožňujú kontinuálne snímanie koncentrácie plynu. Koncentrácia sa sníma v pravidelných 10-sekundových intervaloch, medzi ktorými meranie koncentrácie neprebieha. Detektory GIC40 môžu pracovať v rôznych režimoch, pre ktorých nastavenie majú niekoľko nastavovacích prvkov na doske elektroniky. 
Dopyty na http://marweb.sk 
GIC40 Detektory toxických plynov
 

streda 18. apríla 2012

GHD70 Detektory plynu kombinované

GHD70 Detektory plynu kombinované

PRÍSTROJE Detektory plynu

Detektor GHD70 je elektronický prístroj určený k detekcii oxidu uhoľnatého (CO) a par horľavých látok ako i plynov vo vzduchu. Jeho úlohou je včastné vyslanie signálu o vznikajúcej potencionálne výbušnej, alebo zdraviu nebezpečné atmosfére.Tento typ je určený ako stacionárny detektor pre použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách.
Pre svoju činnosť používa neselektívne žhavené polovodičové čidlo, ktoré reaguje na prítomnosť širokého radu rady horľavých plynov, alebo pár. Špeciálnymi režimami činnosti senzoru sa dosahuje rozlíšenie medzi horľavou látkou a oxidom uhoľnatým. Detektor nepracuje kontinuálne, ale vykonáva prepínanie medzi obidvoma druhmi plynu. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétnej stráženej látky sa dosahuje presného nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od malých a stredných kotolní, objektov pre garážovanie a prestavby automobilov na LPG, až po rôzne sklady, alebo technické prevádzky využívajúce horľavé plyny, alebo látky u ktorých je možný vznik oxidu uhoľnatého pri nedokonalom spaľovaní. Detektor je možné nastaviť na rôzne látky predovšetkým uhľovodíkového charakteru ako napr. vodík, metán, propán, bután a pod.
Typ GHD70 je určený predovšetkým pre samostatné použitie, je však možné ho používať i v skupinách. Stráži jednu nastavenú úroveň koncentrácie CO a horľavého plynu. Detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie bezpečným jednosmerným napätím, alebo striedavým napätím. Výstup detektoru je dvojstavový signál ukazujúci či nastavená koncentrácia je, resp. nie je prekročená. Detektor obsahuje dve relé s jedným prepínacím kontaktom a umožňuje tak zapojenie do rôznych zabezpečovacích systémov. Užívateľ môže pre signalizáciu dosiahnutia stráženej hladiny použiť okrem optickej kontrolky i vstavanú akustickú sirénu. Na doske elektroniky sú umiestnené nastavovacie prvky, ktoré umožňujú zvoliť požadovanú úroveň stráženej koncentrácie a ovládajú niektoré vlastnosti detektoru. Užívateľ si môže zvoliť kľudový stav výstupného relé, alebo zablokovanie výstupu pre horľavý plyn pri jeho aktivácii. 
Dopyty na  http://marweb.sk 
GHD70 Detektory plynu kombinované
 

utorok 17. apríla 2012

NZ23 napájací zdroj pre detektory plynu

NZ23 napájací zdroj pre detektory plynu

PRÍSTROJE Detektory plynu 

Napájaci zdroj NZ23 slúži na napájanie jedného alebo viac kusov detektorov plynu. Zdroj NZ23 umožňuje tiež spracovať výstupný signál detektora pomocou relé, ktoré sú obsiahnuté na doske elektroniky zdroja a zaisťujú výkonové bezpotenciálové oddelenie výstupu detektorov.
Napájacie napätie :    230V AC/50Hz
Príkon:     max. 16VA
Istenie :    tavná poistka T80mA
Výstupné napätie     :12V DC/0,8A
Výstupné relé :    2x prepínací kontakt 230V/8A
Nastavenie oneskorenia sig. z detektorov :    5, 15, 25sec
Nastavenie oneskorenia po zapnutí :    0, 30sec
Indikácia prostredníctvom LED     zapnuté: zelená
I.stupeň: žltá + výstup pre sirénu s prerušovaným tónom
II.stupeň: červená + výstup s neprerušovaným tónom pre obidva výstupy
Krytie     NZ23: IP42
NZ23-DIN: IP20
Prostredie :    AB5 normálne
Pri oboch relé (prvý stupeň) je možné zvoliť kľudový stav t.j. či je kotva relé v kľude pritiahnutá alebo nie. Relé I.stupňa je ovládané zo samostatného vstupu, pri relé II. stupňa sú k dispozícii dva nezávislé vstupy.
V zdroji je možné užívateľom zvoliť oneskorené spracovanie signálu z detektora. Oneskorená aktivácia relé po zapnutí sa využíva pre odstránenie „studeného štartu“ u detektorov. Voliteľné oneskorenie odozvy relé v priebehu sa využíva aj pre odstránenie náhodného zopnutia detektora po krátkodobom úniku spalín do kotolne a pod.
Zdroj umožňuje nastaviť pamäť pre relé II.stupňa. Detektory nemusia mať vlastnú pamäťovú funkciu. Zablokovanie relé v II.stupni zaistí elektronika napájacieho zdroja. Deblokáciu pamäti je možné previesť externým tlačidlom. Na zdroj je možné pripojiť až 5 ks detektorov GA alebo GC, poprípade až 12 ks detektorov GI3x alebo GIC40(T). Zdroj NZ23 je realizovaný v plastovej škatuli s priehľadným krytom. Káble sa privádzajú gumovými priechodkami s priemerom 20mm. Variant zdroja NZ23-DIN nemá plastovú škatuľu. Pomocou vlastného plastového držiaku sa montuje na DIN lištu do rozvádzača.
Dopyty na  http://marweb.sk
NZ23 napájací zdroj pre detektory plynu
 

 

pondelok 16. apríla 2012

Yokogawa YHC4150X prenosný HART komunikátor

Yokogawa YHC4150X prenosný HART komunikátor

PRÍSTROJE Prístroje pre komunikáciu 

Yokogawa YHC4150X prenosný HART komunikátor (Field Communicator) je prenosný prístroj pre konfiguráciu zariadenia s protokolom HART. YHC komunikátor 4150x podporuje všetky HART zariadenia na univerzálne a spoločné konfigurovanie  zariadení

  • 15 sekúnd od "On" HART komunikácie
  • Batérie výnos 60 hodín používania
  • Priamy vstup alfanumerických
  • Zahŕňa všetko štandardné príslušenstvo
  • Jednoduchá aktualizácia a upgrady
HART konfigurátor YHC4150X   typ: YHC4150X-01
Základná jednotka : 10-3/8 "L x 4-1/4" až 2 - ½ "W x 1 ¼" až 1-7/8 "D
ABS plastic case, 1.7 lbs. ABS plastu, 1,7 lbs. (w/ batts.) (W / batts.)
Klávesnica : Membránová klávesnica: alfanumerická klávesnica
Zobrazenie : 13 riadkový, 128 x 128 pixelov grafickým displejom, 2,1 "x 2,1" viditeľnej oblasti, podsvietenie
Energia : Šesť AA alkalické, alebo 100 - 240 VAC napájací adaptér.Používajte iba schválené alkalické batérie, pre iskrovo bezpečné certifikované YHC4150X
Teplotný rozsah : Skladovanie: -40 ° C až 140 ° F (-40 ° C až 60 ° C)
                               Prevádzková: 23 ° C až 122 ° F (-5 ° C až 50 ° C)
Certifikácia : Iskrová bezpečnosť: ATEX, cULus (schválené AA alkalických batérií iba)
možnosť aktualizácie softwaru cez internet
Dopyty na  http://marweb.sk
Yokogawa YHC4150X prenosný HART komunikátor
 

 

nedeľa 15. apríla 2012

Rosemount 475 prenosný HART komunikátor

Rosemount 475 prenosný HART komunikátor

PRÍSTROJE Prístroje pre komunikáciu 

Prenosný HART komunikátor Rosemount 475 možno ho použiť s akýmkoľvek prístrojom kompatibilným s protokolom HART a FOUNDATION Fieldbus  475 Field Communicator je prenosný prístroj pre konfiguráciu zariadenia s protokolom HART.
475 Field Communicator  typ: 475 H P 1 E KL U GM T S
     * Možno ho použiť s akýmkoľvek prístrojom kompatibilným s protokolom HART a FOUNDATION Fieldbus (vďaka vymeniteľnému modulu je možný jednoduchý upgrade software)
     * Farebný dotykový displej 1 / 4 VGA, 3,5 "
     * Akékoľvek voľby menu je možné zvoliť stlačením jednej klávesy
     * Interná pamäť flash 32 MB
     * RAM 32 MB
     * Systémová karta 1 GB
     * Komunikačný protokol: HART
     * Typ batérie: blok nabíjacia batéria Lithium-Ion
     * Napájač / nabíjač: NiMH / Li-Ion (súčasťou je pripojenie US / UK / EU)
     * Jazyková verzia: anglický jazyk
     * Schválená zvláštne prevedenie: ATEX, FM, CSA a IECEx iskrová bezpečnosť
     * Upgrade: Easy Upgrade Option (vč. neobmedzených aktualizácií systémovej karty po dobu 3 rokov)
     * Voliteľné príslušenstvo: grafika
     * Komunikácia: rozhranie Bluetooth
     * Príslušenstvo: ochranné gumové púzdro so stojanom
     * Základný model 475 obsahuje Field Comunnicator
     * S farebným LCD displejom
     * Systémovú kartu
     * Sadu káblov s konektormi
     * Puzdro na prenášanie
     * Sprievodca Getting Started Guide, zdrojové CD
     * Dotykové pero a popruhy
Dopyty na  http://marweb.sk
Rosemount 475 prenosný HART komunikátor
 

 

piatok 13. apríla 2012

PLICSCOM zobrazovací a nastavovacie modul

PLICSCOM zobrazovací a nastavovacie modul

PRÍSTROJE Prístroje pre komunikáciu

PLICSCOM odnímateľný zobrazovací a nastavovací modul pre všetky prístroje VEGA, ktoré patria do skupiny plics.
PLICSCOM je vhodný pre reflektometrické hladinomery VEGAFLEX série 60, prevodníky tlaku VEGABAR série 60 a 50, pulzné radarové hladinomery VEGAPULS série 60 a ultrazvukové hladinomery VEGASON série 60.
Výhody:
     * Displej DOT matrix, 4 nastavovacie tlačidlá
     * Zreteľné textové zobrazenie s podporou grafického znázornenia
     * Zobrazenie trendov a echo kriviek
     * Štyri montážne polohy (otočené o 90 °)
VEGADIS 61 Externé zobrazovacie a nastavovacie jednotka.
VEGADIS 61 vhodný pre externé zobrazenie meraných hodnôt a pre vzdialené nastavenie snímača.
Výhody:
     * Digitálne zobrazenie meraných hodnôt
     * Vzdialenosť 25 m od snímača
     * Vrátane zobrazovacieho a nastavovacieho modulu PLICSCOM
     * Prístroj patrí do skupiny plics
VEGADIS 62 Externé zobrazovacie a nastavovacie jednotka.
VEGADIS 62 je vhodný pre zobrazenie meranej hodnoty a pre nastavenie snímača pomocou HART protokolu. Jednotka VEGADIS 62 môže slúžiť ako zobrazovač v zbernicovom režime systému HART. VEGADIS 62 slúži tiež ako jednotlivé zobrazovacie jednotka 4? 20 mA.
Výhody:
     * Digitálny podsvietený displej
     * 4 tlačidlá pre nastavenie
     * Zobrazenie trendov a kriviek
     * Krytie IP 65
VEGAMET 381 jednokanálová vyhodnocovacia a zobrazovacia jednotka kontinuálnych prístrojov s integrovanými spínačmi hladiny.
VEGAMET 381 vyhodnocovacia a napájacia jednotka pre snímače s výstupom 4. .. 20 mA.
Výhody:
     * Vstup: 4. .. 20mA (aktívny / pasívny)
     * Reléový výstup: 2 x SPDT, 1 x chybové relé
     * Prúdový výstup: 1 x 4. .. 20 mA
     * Zobrazenie: -9999 až 9999
     * Krytie: IP 40
     * Pracovné napätie: 20. .. 250 V AC / DC
Dopyty na  http://marweb.sk
PLICSCOM zobrazovací a nastavovacie modul

 

streda 11. apríla 2012

TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania

TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania

PRÍSTROJE Regulátory
TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania s třístavovou reguláciou TÚV
TERM 2.8 je mikroprocesorový PI regulátor určený k ekvitermická programové reguláciu vykurovania a súčasne k třístavové programovej reguláciu ohrevu TÚV vo výmenníkových staniciach. Obsluha prístroja a jeho nastavenie sa vykonáva pomocou potenciometrov na čelnom paneli. Týmto spôsobom možno v vykurovacom okruhu nastaviť žiaduci tvar ekvitermickej krivky, veľkosť útlmu a čas dobehu obehového čerpadla.

Dopyty na  http://marweb.sk 
TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania
 
 

nedeľa 1. apríla 2012

TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania

TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania

PRÍSTROJE Regulátory
TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania s dvojpolohovou reguláciou TÚV
TERM 2.3 je mikroprocesorový PI regulátor s analógovým ovládaním určený pre ekvitermickú programovú reguláciu vykurovania a súčasne pre reguláciu akumulačného ohrevu TÚV v domácich kotolniach aj vo výmenníkových stanicích.Ovládání prístroja a nastavenie jeho parametrov sa vykonáva pomocou potenciometrov na čelnom paneli. Týmto spôsobom možno nastaviť žiaduci tvar ekvitermickej krivky, veľkosť útlmu, teplotu TÚV a tiež vykonávať ručné ovládanie sústavy.

Dopyty na  http://marweb.sk
TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania