sobota 21. septembra 2013

SYSKON P4500 laboratórny zdroj

SYSKON P4500 laboratórny zdroj


SYSKON P1500, SYSKON P3000 a SYSKON P4500, kde číslo v názve udáva maximálny možný výstupný výkon zdroja vo Wattoch.Z dôvodu možnosti začleniť tieto zdroje do zložitejších systémov, sú všetky Konstantery radu SYSKON vybavené dvomi analógovými programovateľnými spúšťacími vstupmi a tromi analógovými výstupmi ponúkajúcimi možnosť signalizácie stavu alebo ovládanie náväzných zariadení.

SYSKON P4500 výkonový jednosmerný laboratórny zdroj - 4500W
Obj. číslo: K364A
Výrobca: GMC-I Messtechnik

SYSKON P4500 výkonový jednosmerný laboratórny zdroj - 4500W
*    sieťový vstup s aktívnym PFC
*    vysoká účinnosť, nízke výkonové straty
*    BET technológie
*    minimálne zvlnenie výstupného napätia
*    veľmi rýchle dynamické odozvy
*    veľmi krátke nastavovacie časy
*    master / slave režim pre sériové / paralelné spojenie
*    sekvenčné programovateľná pamäť
*    prepäťová, nadprúdová a tepelná ochrana
*    USB / RS232 rozhranie pre úplné riadenie

SYSKON P4500 laboratórny zdroj

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

SYSKON P3000 laboratórny zdroj

SYSKON P3000 laboratórny zdroj


SYSKON P3000 výkonový jednosmerný laboratórny zdroj - 3000W
Obj. číslo: K363A
Výrobca: GMC-I Messtechnik

SYSKON P3000 výkonový jednosmerný laboratórny zdroj - 3000W
*    sieťový vstup s aktívnym PFC
*    vysoká účinnosť, nízke výkonové straty
*    BET technológie
*    minimálne zvlnenie výstupného napätia
*    veľmi rýchle dynamické odozvy
*    veľmi krátke nastavovacie časy
*    master / slave režim pre sériové / paralelné spojenie
*    sekvenčné programovateľná pamäť
*    prepäťová, nadprúdová a tepelná ochrana
*    USB / RS232 rozhranie pre úplné riadenie

SYSKON P1500, SYSKON P3000 a SYSKON P4500, kde číslo v názve udáva maximálny možný výstupný výkon zdroja vo Wattoch.Z dôvodu možnosti začleniť tieto zdroje do zložitejších systémov, sú všetky Konstantery radu SYSKON vybavené dvomi analógovými programovateľnými spúšťacími vstupmi a tromi analógovými výstupmi ponúkajúcimi možnosť signalizácie stavu alebo ovládanie náväzných zariadení.

SYSKON P3000 laboratórny zdroj

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 9. septembra 2013

Vírový prietokomer SITRANS FX na meranie prietoku pary, plynu a kvapaliny

Vírový prietokomer SITRANS F X na meranie prietoku pary, plynu a kvapaliny

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY
MERANIE TEPLA A PRIETOKU  Vírové prietokomery

Cieľom spoločnosti Siemens je vypracovať spoľahlivé, precízne a flexibilné riešenia, pri ktorých predstavuje integrácia skutočne integráciu. V žiadnom prípade to nemá narušiť vaše existujúce procesy. Vírový prietokomer SITRANS F X je z tohto pohľadu vynikajúcim riešením úlohy merania, ktoré ponúka nový stupeň presnosti merania prietoku pary, plynov a kvapalín v rámci integrácie snímača tlaku a teploty do jedného prístroja. SITRANS F X technicky prekonáva klasické vírové prietokomery. Presvedčivou kombináciou parametrov zaujíma tento vírový prietokomer mimoriadne postavenie. Mnohostrannosť meracieho prístroja dovoľuje jeho použitie v širokom spektre priemyselných odvetví.

Prečo vírové prietokomery SITRANS F X?
Vedomosť o množstve pary, plynu alebo kvapaliny, ktoré prúdia cez systém alebo výrobné zariadenie, je jedným z viacerých komplexných faktorov s veľkým vplyvom na podnik. Zbytočné náklady, mrhanie materiálom a nedostatočná presnosť merania sa priamo prenášajú na výsledný zisk. Presné merania pomocou spoľahlivých a cenovo výhodných prietokomerov s dlhou životnosťou pomáhajú zachovať konkurencieschopnosť.
Technické údaje
• dvojvodičový prístroj s integrovanými snímačmi tlaku a teploty
• jednoduchá montáž – systém plug & play
• presnosť a spoľahlivosť: prevádzkové meranie objemového a hmotnostného prietoku pary, plynu, elektricky vodivých a nevodivých kvapalín, a to aj pri meniacej sa teplote a tlaku
• v dôsledku plne zváranej konštrukcie snímača bez interných tesnení je SITRANS F X najbezpečnejší vírový prietokomer na trhu
• jednoduchá komunikácia (HART®)
• vynikajúca dlhodobá stabilita parametrov vďaka odolnej konštrukcii
• rozvirujúci člen prietokomera SITRANS F X ovplyvňuje podstatne menej prúdenie ako clona; z toho vyplýva podstatne menší úbytok tlaku a spotreba energie
• optimálna prevádzková spoľahlivosť vďaka inteligentnému spracovaniu signálov (ISP – Intelligent Signal Processing) umožňuje stabilnú interpretáciu nameraných hodnôt neovplyvnenú fyzikálnymi rušivými vplyvmi
• bezúdržbová konštrukcia snímača
• online kalkulačný program na špecifikáciu prístroja pre veľké množstvo meraných médií
• k dispozícii vo viacerých jazykových variantoch: anglicky, nemecky, francúzsky.

SITRANS FX300 Vírový prietokomer
Zostať vpredu s presvedčivým meraním
Ako fungujú vírové prietokomery? Vírový prietokomer meria prietok prostredníctvom frekvencie vírov, ktoré vznikajú v prúdiacom médiu pri obtekaní jeho rozvirujúceho telesa (t. j. prekážky). Víry spôsobujú silový rozdiel na snímacom krídle. Krídlo pritom kmitá frekvenciou úmernou meranému objemovému prietoku (rýchlosti prúdenia). Na krídle je namontovaný snímač so zdvojeným piezoelektrickým kryštálom. Ten sníma vibrácie krídla a jeho výstupný signál sa prenáša do elektronických obvodov prietokomera SITRANS F X.
Riešenie všetko v jednom
Vírové prietokomery sú koncipované pre aplikácie vyžadujúce presné a spoľahlivé meranie prietoku nezávisle od elektrickej vodivosti, viskozity, teploty, hustoty a tlaku. V efektívnej, cenovo výhodnej meracej zostave poskytujú prietokomery SITRANS F X nový stupeň flexibility a používateľského komfortu. Tento merací prístroj možno jednoducho namontovať a integrovať – ideálna voľba pre široké spektrum oblastí použitia: meranie prietoku pary a sýtej pary, meranie spotreby horákov, sledovanie kotlov, riadenie výstupu kompresorov, meranie spotreby v zariadeniach so stlačeným vzduchom, meranie prietoku priemyselných plynov, metódy čistenia a sterilizácie (SIP a CIP) v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

SITRANS FX300 – objemový a hmotnostný prietok

Prehľad výrobkov SITRANS FX300 – objemový a hmotnostný prietok
Jednoduchý prevodník – prírubové vyhotovenia
Kompaktný vírový prietokomer v prírubovom vyhotovení vhodný na univerzálne použitie na meranie prietoku pary, plynov a kvapalín. Štandardne je integrovaná teplotná kompenzácia a umožňuje priamu kompenzáciu vplyvu hustoty. Tento prietokomer je vybavený integrovaným snímačom tlaku a na požiadanie aj oddeľovacím ventilom. Konštrukcia ponúka viaceré výhody: nie je potrebné prídavné, náklady zvyšujúce zabudovanie snímačov a príslušnej kabeláže, bez chybne nameraných hodnôt;   priame meranie pretečeného množstva a/alebo prenesenej energie.
Jednoduchý prevodník – medziprírubové vyhotovenia
Tento vírový prietokomer v medziprírubovom vyhotovení možno použiť univerzálne na meranie prietoku pary, plynov a kvapalín. Dodáva sa s prídavnými strediacimi krúžkami. Ich otáčaním ho možno osovo vycentrovať vzhľadom na potrubie. Tým sa zabráni jeho nesprávnej montáži.Vírový prietokomer možno voliteľne dodať s uzatváracím ventilom (k dispozícii pri prírubovej aj medziprírubovej verzii). To umožňuje výmenu snímača tlaku bez prerušenia procesu, kontrolu tlakomera alebo jeho uzavretie pri skúškach tesnosti potrubia. Okrem toho možno kalibráciu vykonať aj v neskoršom období.
Zdvojený prevodník – prírubové vyhotovenia
Toto je pravý redundantný systém s dvomi nezávislými meracími prevodníkmi na funkčne zdvojené meranie: spoľahlivosť a pohotovosť. Tento variant je optimálny na meranie v potrubiach s viacerými produktmi.
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 4. septembra 2013

SYSKON P1500 laboratórny zdroj

SYSKON P1500 laboratórny zdroj

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

PREVODNÍKY A ZDROJE  Laboratórne zdroje

SYSKON P1500 výkonový jednosmerný laboratórny zdroj - 1500W
Obj. číslo: K353A
Výrobca: GMC-I Messtechnik

SYSKON P1500 výkonový jednosmerný laboratórny zdroj - 1500W
*    sieťový vstup s aktívnym PFC
*    vysoká účinnosť, nízke výkonové straty
*    BET technológie
*    minimálne zvlnenie výstupného napätia
*    veľmi rýchle dynamické odozvy
*    veľmi krátke nastavovacie časy
*    master / slave režim pre sériové / paralelné spojenie
*    sekvenčné programovateľná pamäť
*    prepäťová, nadprúdová a tepelná ochrana
*    USB / RS232 rozhranie pre úplné riadenie

SYSKON P1500, SYSKON P3000 a SYSKON P4500, kde číslo v názve udáva maximálny možný výstupný výkon zdroja vo Wattoch.Z dôvodu možnosti začleniť tieto zdroje do zložitejších systémov, sú všetky Konstantery radu SYSKON vybavené dvomi analógovými programovateľnými spúšťacími vstupmi a tromi analógovými výstupmi ponúkajúcimi možnosť signalizácie stavu alebo ovládanie náväzných zariadení.

SYSKON P1500 laboratórny zdroj
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 2. septembra 2013

MaRweb.sk – Meracia technika do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

MaRweb.sk – Spoľahlivá meracia technika do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu


TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK
PRÍSTROJE  MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

Spoločnosť  MaRweb.sk – Meranie a Regulácia ponúka rozsiahly sortiment prístrojov pre prevádzkové merania v rôznych priemyselných odvetviach, či už ide o meranie polohy hladiny kvapalín, sypkých látok alebo rozhrania medzi nemiešajúcimi sa kvapalinami, či o meranie prevádzkového tlaku alebo prietoku. V tomto článku sú uvedené dva hladinomery vhodné pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Prístroje vyhovujú smernici EÚ pre zariadenie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu 94/9/ES (ATEX -ATMOSPHERES Explosibles).
V roku 2004 spoločnosť Vega Grieshaber KG, ktorú v Slovenskej republike distribuuje spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a Regulácia, predstavila radarový hladinomer Vegapuls 68, prvý radarový hladinomer špeciálne vyvinutý pre meranie polohy hladiny sypkých materiálov. Merací rozsah do 75 ma široký rozsah prevádzkových teplôt do +450 ° C – to sú parametre, ktoré znamenali nový trend v tomto odbore.

V februári 2013, takmer deväť rokov od predstavenia snímača Vegapuls 68, bolo celosvetovo predaných 100 000 dvojvodičových radarových hladinomerov na pevné látky Vegapuls. V tomto súčte sú uvedené hladinomery Vegapuls 67, Vegapuls SR 68 a Vegapuls 68 , ktoré sú z celej rady Vegapuls 60 určené na meranie sypkých materiálov. Radarovým hladinomerom s poradovým číslom 100 000 bol hladinomer Vegapuls SR 68 pre švajčiarsku spoločnosť Bühler AG. Tento hladinomer bude merať zaplnenie silá s cementom s výškou 25 m Aj vďaka týmto výsledkom je spoločnosť VEGA už mnoho rokov označovaná za popredného svetového výrobcu radarových hladinomerov. V posledných pätnástich rokoch sa stalo meranie hladiny dvojvodičovým radarovými hladinomery uznávanou, spoľahlivú a bežne používanou technikou. Vďaka svojej univerzálnosti a veľké spoľahlivosti pri meraní polohy hladiny kvapalín a sypkých materiálov sú radarové hladinomery ideálnym pomocníkom v akomkoľvek priemyselnom odvetví av ľubovoľných prevádzkových podmienkach najrôznejších úloh. Tri varianty hladinomeru prinášajú výhody radarovej techniky pre najrôznejšie typy úloh a prevádzkové podmienky. Hladinomer Vegapuls 68 meria do 75 m pri teplote do +400 ° C, zatiaľ čo Vegapuls SR 68 a Vegapuls 67 sú určené pre bežné úlohy a podmienky. Jedna základná meracia metóda tak pokrýva celé široké spektrum použitia – od jednoduchého merania polohy hladiny pri bežných prevádzkových podmienkach až po merania polohy hladiny v chladiči slinku pri teplote až +1 500 ° C alebo sledovanie zaplnenie drviče pri ťažbe a úprave rud.Nejlevnějším radarovým hladinomerom pre meranie polohy hladiny sypkých materiálov je hladinomer Vegapuls 67. Ním spoločnosť Vega doplnila svoju ponuku v oblasti bežného merania polohy hladiny sypkých materiálov. Hladinomer Vegapuls 67 našiel uplatnenie v úlohách, kde je potrebné dbať na hospodárnosť alebo kde doteraz boli používané ultrazvukové hladinomery. Tento snímač je vhodný pre meranie v silách strednej veľkosti s výškou do 15 m

Záver
Predstavené hladinomery aj ďalšie hladinomery a hladinové spínače najrôznejších typov dodáva spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a regulácia. Ide iba o krátky zoznam zo sortimentu spoločnosti. Všetky dodávané prístroje vyhovujú príslušným českým i európskym normám a všetky prístroje sú k dispozícii v prevedení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu podľa ATEX. Rýchla reakcia na dopyt, veľmi kvalitný tovar, najmodernejšia technika, široký sortiment ponúkaných produktov.
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia