štvrtok 18. októbra 2018

INPAL 400 Prevodník dvojvodičový

INPAL 400 Prevodník dvojvodičový

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

INPAL 400 Prevodník dvojvodičový
k prevodu signálu odporových a termoelektrických snímačov teploty na unifikovaný výstupný signál 4 20 mA, 20 4 mA alebo signál digitálny (prevodník s HART protokolom)
Výhody
prevedenie s galvanickým oddelením av iskrovo
   bezpečnom prevedení
možnosť komunikácie s PC
spracovanie signálov rôznych čidiel 

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

streda 17. októbra 2018

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník komunikácií s galvanickým oddelením  P5320 slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový linearizovaný výstupný signál prúdovej slučky 4 až 20mA. Umožňuje použitie až dvoch čidiel, ktorých signál spracuje preddefinovanými matematickými operáciami do jedného analógového výstupu. Digitálny výstup obsahuje až 4 rôzne namerané veličiny. Prevodník v prevedení H1x je určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729, prevodník v prevedení L1x je určený k inštalácii na lištu TS 35 podľa DIN. Popis * Univerzálny vstup so širokým vstupným rozsahom merania (2,5 až 25000 Ohm, -200 až 2200mV) * Presnosť až 0,05% s prestaviteľnosťou 0,1 až 100% základného rozsahu * Zvýšená elektrická pevnosť galvanického oddelenia (4kV) * Univerzálny vstup pre jedno alebo dve čidla * Prestavenie počítačom pomocou programu HART WinCom a štandardného HART modemu alebo pomocou ručného konfigurátora HART Conf * Funkcie pre spracovanie signálu z dvoch snímačov (rozdiel, priemer, zálohovanie). * Funkcia THERMO-VOLTAGE Suppression pre elimináciu termonapětí odporových čidiel * Funkcia BREAK-PREVENTION pre prevenciu prerušenia termočlánku
P5320 s HART Univerzálny programovateľný prevodník

Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

pondelok 1. októbra 2018

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP

TEPLOTA PREVODNÍKY A ZDROJE Prevodníky DC, AC TLAK ARMATÚRY   PRÍSTROJE MERANIE TEPLA A PRIETOKU HLADINA DATALOGERY

 

P5310, P5311 Programovateľný prevodník s komunikáciou LHP Prevodníky P531x slúži k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty z odporového alebo termoelektrického snímača teploty na prúdový výstupný signál 4 až 20mA.Prevodník v prevedení H1x je určený na inštaláciu do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN 43729. Prevodníky P5310 nemajú galvanicky oddelený vstup a výstup, sú vhodné pre odporové snímače teploty a jednoduché systémy. Prevodníky P5311 obsahujú galvanické oddelenie vstupu a výstupu, sú vhodné aj pre aplikácie s mnohými meracími miestami a pre termočlánky. Popis
* Prevodník P5310 H11 NR - Lacný programovateľný prevodník s komunikáciou LHP (bez galvanického oddelenia) * Prevedenie: do hlavice B podľa DIN, len pre odporová čidla (kódy R01 až R04, R11 až R15) * Požiadavka na nastavenie: bez požiadavky na nastavenie rozsahu a vstupu (prednastavené - C2 R11 RL 0 ° C RH 100 ° C ECH) * Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporová i termoelektrická snímača. * Prúdový unifikovaný výstupný signál 4 až 20 mA s linearizácie. * Prestavenie počítačom pomocou programu LHPWinCom a štandardného HART ® modemu alebo pomocou ručného konfigurátora LHPConf (HART ® Conf).


Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia