streda 26. októbra 2011

Ht 60M PID regulátor

Ht 60M PID regulátor

Regulátor

Ht60M je prístroj, ktorý možno pri inicializácii nastaviť do jednej z troch možných konfigurácií: merač / alarmová jednotka, dvojpolohový regulátor, PID regulátor. Tým je dosiahnutá maximálna zjednodušenie obsluhy prístroja.Prístroj jeden vstup, na ktorý možno pripojiť teplotné čidlá (termočlánky J, K, T, E, N, R, S, B, C, D, odporové čidlo Pt100) alebo procesové signály (0 -20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V). Správanie výstupov je dané inicializačné konfigurácií: merač / alarmová jednotka - obidva výstupy môžu byť alarmové alebo signalizačné; dvojpolohový regulátor - 1. výstup je regulačný dvojpolohový, 2. výstup signalizačné alebo alarmový; PID regulátor - 1. výstup je regulačný PID, 2. výstup signalizačné alebo alarmový.Regulátor môže byť vybavený galvanicky oddelenú komunikačnou linkou RS232 alebo EIA485. Komunikuje pomocou protokolu MODBUS RTU.
Dopyty  na  http://marweb.sk 
Ht 60M PID regulátor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.