štvrtok 14. júna 2012

DS200 Elektronický tlakový spínač

DS200 Elektronický tlakový spínač 

TLAK  Snímače a spínače tlaku

DS 200 Elektronický tlakový spínač
Na 4-miestnom LED displeji je zobrazený meraný tlak. Okrem toho podporuje displej programovaní snímača DS 200 prostredníctvom tlačidiel. Softvér disponuje funkciami ako napríklad ochrana prístupu, konfiguráciu displeja a spínacích výstupov, atd.Snímač DS 200 nájde uplatnenie od pneumatických po hydraulické systémy. Je vhodný pre najrozmanitejšie meracie úlohy - precízne a dlhodobo stabilní.Mez zopnutia a rozopnutia na sebe navzájom v rozsahu od 0 do 100% menovitého tlaku úplne nezávisle voľne nastaviteľné.
Popis
  * piezoresistivní nerezový sensor
  * 1 analógový výstup a 2 spínacie výstupy
  * otočný displej aj puzdro
  * rozsahy diferenčného tlaku od 0. .. 100 mbar do 0. .. 600 bar

Cena tu  http://marweb.sk 
DS200 Elektronický tlakový spínač
 

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.