sobota 30. marca 2013

MaRweb.sk – meranie hladiny kvapalín a sypkých látok s hladinomermy Siemens

MaRweb.sk – meranie hladiny kvapalín a sypkých látok s hladinomermy Siemens

HLADINA  Ultrazvukové meranie hladiny  Vibračné meranie hladiny
Spoločnosť MaRweb.sk – Siemens – zahŕňajúca meranie polohy hladiny, prietoku, tlaku a teploty pracovných médií, analýzu plynov a kvapalín a dynamické a statické váženie (vrátane prietoku sypkých látok).

Lopatkový hladinový spínač Sitrans LPS200  

Obr. 1. Lopatkový hladinový spínač Sitrans LPS200
Elektromechanické spínače výšky hladiny
Typickým predstaviteľom kontaktných limitných hladinomerov je elektromechanický lopatkový hladinový spínač Sitrans LPS200 (obr. 1), s úspechom používaný najmä v zásobníkoch so sypkými materiálmi. V praxi je obľúbený pre svoju jednoduchú konštrukciu a spoľahlivú a bezproblémovú činnosť. Spínač Sitrans LPS200 možné namontovať v rôznych polohách (horizontálne aj vertikálne) a možno ho použiť na detekciu dosiahnutie maximálnej aj minimálnej hladiny materiálu. Ak je možná inštalácia len na vrchu zásobníka, možno použiť lanovú variant Sitrans LPS200 s dosahom až 10 m Elektronika spínača Sitrans LPS200 je vybavená výstupným relé spínajúcim prúdom až 5 A pri 250 V AC. Prístroj je ponúkaný aj vo variante s certifikátom podľa smernice ATEX.
Ďalším veľmi rozšíreným prístrojom pre limitné meranie polohy hladiny v zásobníkoch je elektromechanický vibračné spínače (vibračná vidlička) Sitrans LVS200 (obr. 2). Môže byť inštalovaný v horizontálnej i vertikálnej polohe a popr. tiež vybavený predlžovacím nadstavcom pre meranie s dosahom až 4 m Vibračné vidličky majú vďaka svojej konštrukcii samočistiacu schopnosť, čo je ideálne vlastnosť pri práci s látkami so sklonom k ​​tvorbe nalep (napr. pre limitný meranie polohy hladiny cementu alebo vápna). Výstupné relé spínača Sitrans LVS200 spína prúd až 8 A pri 250 V AC. Aj tento prístroj je k dispozícii s certifikátom podľa ATEX.

Vibrační hladinový spínač Sitrans LVS200 


Obr. 2. Vibračné hladinový spínač Sitrans LVS200
Kapacitné hladinové spínače
Prístroje založené na kapacitnom princípe sa používajú pri limitným aj kontinuálnom meraní polohy hladiny. Limitné kapacitné hladinomery môžu detekovať prítomnosť kvapalín aj sypkých látok. V praxi pracujú ako detektory zaplavenie potrubia (ochrana čerpadiel pred chodom naprázdno), spínače detekujúce rozhranie médií či prítomnosť peny apod. Všetky ďalej uvedené prístroje sa dodávajú aj vo variantoch s certifikátom podľa ATEX.
Typickým a najčastejšie dodávaným kompaktným kapacitným hladinovým spínačom je typ Pointek CLS100 (obr. 3), vyznačujúci sa najmä veľmi malými rozmermi. Je univerzálne použiteľný a vhodný pre všetky typy zásobníkov. Ideálne je napr. ako detektor zaplavenia potrubia.
Kapacitný hladinový spínač určený na detekciu prítomnosti kvapalín a sypkých látok typu Pointek CLS200 je k dispozícii v kompaktnej variante, v tyčové variante s dosahom až 5,5 m alebo v lanové variante s dosahom až 35 m Elektronika tohto spínača je vybavená reléovým výstupom.

Kompaktní kapacitní hladinový spínač Pointek CLS100 

Obr. 3. Kompaktný kapacitné hladinový spínač Pointek CLS100
Limitný kapacitný hladinomer Pointek CLS300 (obr. 4) je určený na detekciu hladiny kvapalín, rozhranie médií, prítomnosti viskóznych materiálov a sypkých látok. Elektronika spínača Pointek CLS300 využíva patentovanú metódu Active Shield, umožňujúce zistiť prítomnosť nánosov na meracie sonde, a je vybavená spínacím relé. Snímač je možné osadiť digitálny elektronikou s rozhraním Profibus-PA. Snímač Pointek CLS300 je k dispozícii v tyčové variante s dosahom 1 m alebo v lanové variante s dosahom až 25 m
Najvýkonnejšími kapacitnými hladinovými spínačmi od firmy Siemens Milltronics sú prístroje radu Pointek CLS500, určené predovšetkým do obtiažnych prevádzkových podmienok (teplota média až 400 ° C, tlak až 52,5 MPa). Tieto spínače sú k dispozícii len v tyčové variante s dosahom 1 ma je v nich použitá už spomínaná metóda Active Shield. Prístroj má kalibračné tlačidlo a vstavaný lokálne displej, umožňujúci spínač ľahko nastaviť. Elektronika s vstavaným rozhraním HART je kompatibilný s konfiguračným softvérom Simatic PDM.
Kapacitní hladinový spínač Pointek CLS300

Obr. 4. Kapacitný hladinový spínač Pointek CLS300
Kapacitné snímače výšky hladiny
Vo výrobnom programe spoločnosti Siemens Milltronics sú tiež kapacitné snímače pre kontinuálne meranie polohy hladiny. Ich typickým predstaviteľom je kapacitný kontinuálne hladinomer Sitrans LC300, ktorý je dodávaný v tyčové variante s meracím rozsahom až 5 m alebo v lanové variante s meracím rozsahom až 25 m Spoľahlivú a bezpečnú činnosť snímača zaisťuje použitá metóda Active Shield. Snímač má lokálne displej a kalibračné tlačidlo pre jeho jednoduché nastavenie a uvedenie do chodu. Výstupný signál je prúdový, 4 až 20 mA.
Pre spojité kapacitné meranie polohy hladiny v ťažkých prevádzkových podmienkach vymedzených teplotou média do 400 ° C a tlakom až 52,5 MPa je určený snímač Sitrans LC500 (obr. 5). Tento snímač je k dispozícii v tyčové variante s rozsahom až 5,5 m alebo v lanové variante s rozsahom až 35 m Používa metódu Active Shield. Je vybavený integrovaným lokálnym displejom, kalibračným tlačidlom a úplnú diagnostikou funkcií. Jeho výstupný signál je 4 až 20 mA s protokolom HART.
Rovnako ako limitný možno aj kontinuálne kapacitné hladinomery dodať s certifikátom podľa ATEX.
Kapacitní snímač Sitrans LC500

Obr. 5. Kapacitný snímač Sitrans LC500 pre spojité meranie polohy hladiny vo zvlášť ťažkých prevádzkových podmienkach
Záverom
Uvedené prístroje pre zisťovanie polohy hladiny, ktoré dopĺňajú skôr popísané snímače založené na princípe bezkontaktného merania polohy hladiny, zároveň predstavujú dôležitú súčasť ponuky hladinomerov značky Siemens.
Navštívte nás tu www.marweb.sk  pre viac informácii.
MaRweb.sk – Meranie a Regulácia

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.