piatok 2. augusta 2013

MaRweb.sk – Optimálny výber meracej techniky

MaRweb.sk – Optimálny výber meracej techniky

TEPLOTA  PREVODNÍKY A ZDROJE  TLAK  PRÍSTROJE
MERANIE TEPLA A PRIETOKU  HLADINA  DATALOGERY

Spoločnosť MaRweb.sk – Meranie a Regulácia poskytuje zákazníkom kompletný sortiment prístrojov pre najrôznejšie meranie.
- Nielen pre meranie výšky hladiny v zásobníkoch v energetike či teplárenstve. Tento článok je krátkym výpočtom toho, čo spoločnosť pre zmienenú oblasť priemyslu ponúka. Spoľahlivosť prístrojov je overená ich dlhoročným prevádzkou u nás i v zahraničí.

radarove meranie hladiny
 

 

Hlavnými surovinami pri výrobe tepla sú palivo a voda. Vodu je nutné na začiatku procesu za pomoci prídavkov – lúhov, kyselín atď – upraviť na vodu demineralizovanú. Na meranie hladiny v zásobníkoch prídavkov možno potrebný prístroj voliť z veľkého počtu hladinomerov. Ďalej je nutné merať prietok už demineralizovanej vody. Najlepšie sa v týchto aplikáciách osvedčili neinvazívnej ultrazvukové prietokomery a tiež prietokomery pracujúce na princípe tlakovej diferencie tzv dp prietokomery. Vzhľadom k tomu, že demineralizovaná voda je nevodivá, nie je tu možné použiť indukčný meranie prietoku. Spoločnosť ponúka širokú radu dp prietokomerov Eletta, ktoré sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou. Využívajú overený merací princíp založený na meranie tlakovej diferencie na vymeniteľné kalibrované kruhovej škrtiacej clone. To všetko pre užívateľa znamená pohodlnú obsluhu.V ponuke firmy je široká škála indikátorov prietoku a prietokomerov. V tomto článku si predstavíme M-sériu – jedná sa o kompaktný prietokomer určený do náročných podmienok súčasných priemyselných prevádzok vyžadujúcich po celom svete inteligentný automatizačnej prostriedky s digitálnou komunikáciou. Uvedený prístroj ďalej rozširuje doterajší rad veľmi kvalitných programovateľných prietokomerov. Elegantná konštrukcia prietokomeru M-series obsahuje všetky potrebné súčasti moderného inteligentného prietokomeru. Prístroj sa skladá z dvoch základných častí: z vymeniteľné kalibrované škrtiacej clony v novo vyvinutej prietočné trubicu, ktorá je umiestnená v potrubí, a z vyhodnocovacej časti. Elektronika vrátane riadiaceho mikroprocesora je umiestnená v plastovom kryte vyrobenom s ohľadom na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility prístroja. Senzory tlaku sú umiestnené v uzavretých komôrkach na konci tlakových kanálikov Ak ide o uhoľnú tepláreň, býva uhlie uložené na skládke. Rozsiahle otvorené skládky sú v súčasnej dobe pre ich veľkú prašnosť nahradzované vnútornými skládkami. Spoločnosť dodáva už niekoľko rokov hladinomery zaplnenia zásobníkov uhlia v týchto skládkach.

MaRweb.sk – Meranie a Regulácia
Viac info tu www.marweb.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.